Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tworzenie się listków zarodkowych

  Stadium blastuli kończy okres bruzdkowania zarodka; doprowadziło ono w tym okresie do rozdrobnienia cytoplazmy komórki jajowej między liczne komórki blastuli oraz do zróżnicowania tych komórek na dwie główne grupy: grupę komórek zewnętrznych stanowiących ścianę jej pęcherzyka, pokrywających również...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /5 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bruzdkowanie

  U wielu ssaków, m.in. u człowieka i małp, podczas bruzdkowania każdy blastomer dzieli się niezależnie od innych; po stadium 2 blastomerów następuje kolejno stadium 3, 4, 5 i więcej blastomerów.

  U człowieka pierwsze podziały jaja przebiegają powoli. W tym czasie jajo otoczone jest jeszcze osłonką...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapłodnienie

  Proces zapłodnienia poprzedza zaplemnienie, czyli bezpośredni kontakt komórki jajowej z plemnikami. W tym czasie komórka jajowa pod wpływem hialuronidazy zawartej w nasieniu oraz wydzieliny komórek jajowodu zostaje uwolniona z przylegających do niej komórek wieńca promienistego (coronci radiata). Zjawisko...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórka płciowa męska

  Komórka płciowa męska, czyli plemnik, w przeciwieństwie do komórki jajowej jest bardzo mała i obdarzona zdolnością do wykonywania samoistnych ruchów. Do czynności tej jest dostosowana całą swoją budową. Plemnik jest kształtu nitkowatego, ma ok. 60 jim długości. Składa się on z główki, szyjki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórka płciowa żeńska

  Jest komórką dużą, kulistą o średnicy ok. 0,2 mm . Powstaje ona w jajniku (ovarium), czyli żeńskim gruczole płciowym, ze znacznie mniejszej komórki, zwanej gonocytem. Gonocyt przekształca się w prajajo, czyli owocyt I rzędu. Po okresie wzrastania owocyt I rzędu zaczyna dojrzewać. W przebiegu tego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYS ROZWOJU OSOBNICZEGO CZŁOWIEKA

  Ustrój ludzki, jak wszystkie ustroje zwierzęce, w pierwszych chwilach swego istnienia jest tylko jedną komórką. Komórka ta różni się od innych komórek ustroju zdolnością wytwarzania całości ustroju wielokomórkowego, a ponadto tym, że powstaje przez zespolenie się dwóch komórek: komórki płciowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Total Productive Maintenance

  Total Productive Maintenance zakłada, że w wyniku zaangażowania pracowników możliwe jest znaczne zmniejszenie czasu traconego na przestoje związane z nieterminowymi dostawami materiału, przezbrojeniem maszyn, konserwacją i awariami. W wyniku stosowania tej koncepcji, wprowadzane są poprawki w organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System rezerwy federalnej

  Charakterystyka

  (The Federal Reserve System) System Rezerwy Federalnej - bank centralny USA, powołany w 1913 ustawą Kongresu w celu dostosowania podaży pieniądza i kredytu do potrzeb gospodarki, umożliwiania bankom refinansowania ich działalności kredytowej oraz prowadzenia nadzoru nad systemem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje rodzin

  Rodzaje rodzin:

  1)Podział ze względu na liczebność grup małżeńskich:

  - poligamiczne – 1 mężczyzna + wiele kobiet

  - poliandryczne – 1 kobieta + wiele mężczyzn

  - monogamiczne – 1 mężczyzna + 1 kobieta

  2) Podział ze względu na hierarchię prestiżu i władzy w rodzinie:

  - patriarchalne – to taka...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rodzina

  Rodzina – jest grupą złożoną z osób połączonych ze sobą więziami małżeństwa, rodzicielstwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /157

  praca w formacie txt

Do góry