Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa

  Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa (textus mu-scularis transuersostriatus sceleti) rozwija się w życiu zarodkowym z mioblastów, tj. elementów komórkowych miotomów, albo w miejscu ich powstawania w somitach, albo — po wywędrowaniu somitów — w miejscu ich późniejszego przeznaczenia. Z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /3 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie gładkie

  Zdolność kurczenia się mięśni gładkich zależy także od miofilamentu aktyny i miozyny. Mają one jednak inne ułożenia w komórce mięśnia gładkiego niż we włóknie mięśnia szkieletowego. Pęczki miofilamentów mogą przebiegać w komórkach mięśni gładkich także poprzecznie, mogą się między...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka mięśniowa gładka

  Tkanka mięśniowa gładka (textus muscularis glaber) wytwarza się u zarodka z elementów mezenchymy: w ustroju jest ona tkanką bardzo rozpowszechnioną, występuje bowiem w ścianach naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego i w wielu innych narządach wewnętrznych, również w skórze. Komórka mięśniowa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka mięśniowa

  Tkanka mięśniowa (textus muscularis) jest czynnym elementem narządów ruchu: czynność jej polega na kurczeniu się i rozkurczaniu. Tkanka ta występuje w ustroju w trzech postaciach: tkanki mięśniowej gładkiej, tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej typu szkieletowego i tkanki poprzecznie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okostna

  O kostna {periosteum) jest błoną włóknistą, w której można wyróżnić dwie warstwy: zewnętrzną, bogatszą we włókna kolagenowe i sprężyste, i wewnętrzną, tzw. rozrodczą (kambialną), bogatszą w komórki. Komórki warstwy rozrodczej, osteoblasty, mają zdolność wytwarzania tkanki kostnej, dzięki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka kostna zbita

  Tkanka kostna zbita (textus osseus compactus) różni się od gąbczastej zwartym układem swych blaszek kostnych. Miejsce nieregularnych jam szpikowych zajmują w niej liczne kanały, którymi biegną naczynia krwionośne kości. Naczynia te wchodzą do kości z unaczynionej błony okostnej poprzecznymi k a n a ł...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka kostna gąbczasta

  Tkanka kostna gąbczasta (textus osseus spongiosus). Blaszki kostne istoty gąbczastej, łącząc się ściśle z sobą, tworzą grube beleczki, płytki i różnokształtne bryły. Te z kolei wiążą się w sieci o strukturze uwarunkowanej działaniem sił mechanicznych, którym w ustroju podlega kość. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka kostna

  Blaszka kostna (lamella ossea), element strukturalny istoty kostnej, zbudowana jest z istoty międzykomórkowej, w skład której wchodzą cienkie pęczki włókien klejodajnych spojonych istotą podstawową (substantia fundamentalis ossea) zawierająca sole mineralne. W istocie międzykomórkowej rozmieszczone są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka kostna

  Tkanka kostna jest głównym składnikiem szkieletu organizmu dorosłego. W zarodku pojawia się ona w końcu drugiego miesiąca.

  Tkankę kostną ostatecznie ukształtowaną charakteryzuje wysoki stopień twardości, zawiera ona bowiem 60—70% składników mineralnych, głównie soli wapnia, i ma dużą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka włóknista

  Chrząstka włóknista (cartilago hyalinofibrosa) jest zbliżona swą budową do zbitej tkanki łącznej. Wśród grubych pęczków włókien klejodajnych znajdują się najczęściej ułożone szeregami typowe komórki chrzęstne, otoczone torebkami. Ten rodzaj chrząstki widzimy np. w krążkach międzykręgo-wych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /420

  praca w formacie txt

Do góry