Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Różnice związane z wiekiem

  Pod względem wieku w życiu ludzkim odróżniamy kilka okresów, stopniowo i niewidocznie przechodzących jeden w drugi. Nadają one ustrojowi różny i charakterystyczny wygląd. Po okresie życia zarodkowego i płodowego, który trwa 10 miesięcy księżycowych, czyli 280 dni, następuje okres życia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice płciowe

  Jak u wszystkich wyższych zwierząt, również u człowieka występuje zróżnicowanie płciowe. Widzimy je u człowieka każdej rasy i w każdym typie konstytucjonalnym. Mężczyzna i kobieta stanowią dwie swoiste i równorzędne sobie postacie, których różnice należy stale uwzględniać. Możemy mówić o...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /5 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice konstytucjonalne budowy ciała

  Nie ma dwóch identycznych osób. przy czym różnice osobnicze nie ograniczają się wyłącznie do budowy fizycznej. Podobne różnice zachodzą w budowie psychicznej człowieka, w jego charakterze i temperamencie, w sposobie reakcji na różne bodźce. Doświadczenie uczy lekarza, że poszczególne jednostki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /4 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost olbrzymi i karłowaty

  Wzrost prawidłowy dorosłego człowieka waha się w granicach 121—200 cm. Spotykamy jednak osobników, których wzrost znacznie przekracza te wielkości w obu kierunkach. W przypadkach tych mówimy o karłach i olbrzymach. Większość znanych przypadków wzrostu karłowatego i olbrzymiego jest natury...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /4 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost

  Skala wahań fizjologicznie prawidłowej długośei ciała dorosłego człowieka dla wszystkich ras ludzkich wynosi wg Martina (1928) od 121 do 200 cm. Przeciętny wzrost dla całego gatunku Homo sapiens wynosi dla mężczyzn 165 cm, dla kobiet 154 cm. Występuje więc wyraźna różnica płciowa, która...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrastanie

  Wzrastanie oznacza nie tylko rozwój długościowy i rozwój masy ciała, ale również przebudowę całego ustroju. Przebudowa ta. wywołana wpływami hormonalnymi, przejawia się w zmianach proporcji ciała, jak to zobaczymy niebawem, we wzrastającym kostnieniu, w przygotowaniu do czynności płciowych, w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /6 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład krwi obwodowej

  Skład krwi obwodowej, krążącej w naczyniach krwionośnych. Najliczniejszym morfotycznym elementem są krwinki czerwone (erytrocyty); w jednym mililitrze sześciennym jest ich przeciętnie u mężczyzn 5 milionów, u kobiet 4,5 miliona. Na tę samą objętość krwi przypada krwinek białych 6—8 tys., w tym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płytki krwi

  Płytki krwi (thrombocyti). W szpiku występują w nieznacznej ilości wielkie komórki, zwane megakariocytami (megacaryocyti). Mają one bardzo przewężone, duże jądro i w cytoplazmie bardzo liczne, barwiące się ażurem ziarnistości (azurochłonne): drobne, skupione w grupy ziarenka. Na obwodzie komórki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwinki białe bezziarniste

  Krwinki białe bezziarniste, czyli agranulocyty. W szpiku powstają one w ilości niewielkiej z komórek siateczki, w dwóch postaciach: jako limfocyty i jako monocyty. Głównym miejscem ich powstawania jest jednak tkanka siateczkowata narządów limfatycznych: grudek (np. jelit) i węzłów chłonnych, grasicy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwinki białe ziarniste

  Część hemocytoblastów szpiku przybiera charakter elementów macierzystych krwinek białych ziarnistych. Są to podobne do hemocytoblastów tzw. mieloblasty; te z kolei różnicują się w trzech kierunkach: jedne, najliczniejsze, wytwarzające w cytoplazmie ziarnistości barwiące się barwnikami obojętnymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt

Do góry