Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kształt kości

  Kształt kości zależy od ich zastosowania w ustroju. Kości długie służą do dźwigania mięśni, kości krótkie — tworzą sprężyste człony lub sklepienia, kości płaskie budują mocne i trwałe puszki lub tworzą powierzchnie dla szerokich mięśni (np. łopatka). Czynniki dziedziczne i czynnościowe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /4 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład kości

  Nazwą kośćca obejmujemy składniki kostne i chrzęstne ustroju wraz z łączącymi je stawami i więzadłami. Kości (ossa) są to mocne i twarde twory barwy białawej, przybierające w zależności od zawartości krwi kolor bardziej żółtawy lub czerwonawy. Kość składa się głównie z tkanki kostnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność kości

  Kościec określa kształt i wielkość ciała. Jest on zrębem budowy całego ustroju. Wiele kości służy za ochronę narządów, np. czaszka ochrania mózgowie, kręgi — rdzeń kręgowy, mostek i żebra do pewnego stopnia chronią serce i płuca. Inne kości są dostosowane do dźwigania masy ciała, np...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA OGÓLNA KOŚCI

  W pierwszym okresie rozwoju ustroju kościec ma charakter łączno-tkankowy; stan ten nazywamy też łącznotkankowym, czyli błoniastym. W tej formie występuje on u najniższych kręgowców. Już u ryb chrzęstnoszkieletowych materiał błoniasty zastąpiony jest materiałem chrzęstnym, stanowiącym wyższy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kończyna dolna

  Kończynę dolną dzielimy na okolice (regiones): m iedn iczą (co.rae*). pośladkową (glutealis). podpachwinową (subinguinalis* ). krętarzową Urochanterica'), uda przednią, tylną, przyśrodkową i boczną (femoralis ant., post., med. et lat.), kolana przednią i tylną (genus ant. et post.), goleni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kończyna górna

  Kończyna górna ma okolice (regiones): barkową (acromialis), na ram lenną (deltoidea), ramienia przednią, tylną, przy środkową i boczną (brachialis ant., post., med. et lat.), łokciową przednią, tylną, przyśrodkową i boczną (cubitalis ant., post., med. et lat.), przedramienia przednią, tylną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice twarzy

  Twarz dzieli się na nieparzyste okolice: nosową (regio nasalis), ustną (regio ora-lis) i bród ko wą (regio mentalis). oraz parzyste: oczodołową (regio orbitalis), pod-oczodołową (regio infraorbitalis), jarzmową (regio zygomatica), policzkową (regio buccalis) i przyuszniczo-żwaczową (regio...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice głowy

  Na głowie odróżniamy trzy okolice (regiones capitis) położone pośrodkowo: okolicę czołową (regio frontalis), okolicę ciemieniową (regio parietalis) i okolicę potyliczną (regio occipitalis) oraz położone bocznie cztery symetryczne okolice: skroniową (regio temporalis), podskroniową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice szyi

  Szyję dzielimy na okolicę przednią, czyli szyi właściwą (regio colli). i tylną czyli okolicę karkową (regio cewicalis posterior s. regio nuchahs). Skośnie przez całą szyję przebiegająca okolica most ko w obojczykowo-sutkowa {regio sternocleidomastoidea), prawa i lewa, dzieli okolicę szyi właściwą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolica kroczowa

  Okolica kroczowa (regio perinealis) składa się z części przedniej — okolicy moczowo-płciowej {regio urogenitalis). w obrębie której otwiera się przewód moczowo--płciowy, oraz z części tylnej — okolicy odbytowej (regio anahs). w obrębie której leży odbyt. Obie te części przedziela linia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt

Do góry