Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kostnienie na podłożu łącznotkankowym

  Kostnienie na podłożu łącznotkankowym (mezenchymatycznym) rozpoczyna się żywym rozmnażaniem się komórek i silnym unaczynieniem mezenchymy. Osteoblasty wytwarzają w wyżej opisany sposób istotę kostną; powstają beleczki kostne i miejsce tkanki łącznej, w której zjawisko to się odbywa, mętnieje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpik kostny

  Wnętrze jam szpikowych w trzonach kości długich i licznych małych jamek w istocie gąbczastej wypełnia miękka, silnie ukrwiona, gąbczasta masa, szpik kostny (medulla ossium). Znajdujemy go nawet w większych kanałach osteonu. Masa całego szpiku wynosi u dorosłego mężczyzny ok. 2600 g, a więc...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /4 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj zmiany w polskim systemie oświaty

  Polski system oświaty:

  - podstawowe 1-6 klasy,

  - gimnazjalne,

  - ponadgimnazjalne lub 3 letnia szkoła zawodowa, licea 3 letnie,

  - szkoły wyższe.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj wybrany model związków rodzinnych

  - konkubinat – para nie jest związana związkiem małżeńskim a prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,

  - rodzina z jednym z rodziców – samotne matki,

  - samotność – gospodarstwo domowe prowadzone samotnie,

  - związki homoseksualne,

  - małżeństwa bezdzietne – ok. 5% nie chce mieć...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień typy związków małżeńskich

  - monogamia – to małżeństwo 1 mężczyzny z 1 kobietą,

  - monogamia sesyjna – częste rozwody i śluby,

  - poliandria - typ rodziny że kobieta posiada więcej mężów

  - poligamia – 1 mężczyzna posiada więcej niż 1 żonę.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okostna i ochrzęstna

  Powierzchnia istoty kostnej nigdzie nie występuje „nago". Przeważna część powierzchni kości pokryta jest okostną (periosteum). błoną włóknistą, silnie unaczynioną i unerwioną, która bez większego trudu daje się oddzielić od swego kostnego podłoża.

  Badanie mikroskopowe dozwala rozeznać w okostnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości biologiczne kości

  Kość ma zdolność regeneracji. Mówią nam o tym przypadki wyzdrowienia złamań kości. Okostna odgrywa tutaj główrną rolę, jak wykazały doświadczenia na zwierzętach. Jeżeli wyłuszczymy psu całą łopatkę z jej okostnowej osłonki, to po dłuższym czasie powstanie nowa kośc. odpowiadająca łopatce...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości fizyczne kości

  Masa świeżego, nie macerowanego kośćca wynosi u mężczyzny ok. 12 kg, u kobiety ok. 10 kg wraz ze szpikiem, który waży ok. 2,5 kg.

  Podłoże organiczne daje kości duży stopień sprężystości, a dzięki zawartości soli wapniowych kość jest również bardzo wytrzymała na ciśnienie i rozciąganie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnościowa architektonika kości

  Istota gąbczasta kości na pierwrszy rzut oka robi wrażenie, że układ jej beleczek i blaszek jest zupełnie dowolny, że beleczki te krzyżują się z sobą bez żadnego planu. Dopiero dokładniejsze badanie uwidacznia charakterystyczną i stałą dla tych samych kości (w zwykłych warunkach)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /6 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa wewnętrzna kości

  Badając przekrój którejkolwiek kości nawet gołym okiem już widzi-my wyraźnie, że budowa jej jest niejednolita. W jednych miejscach kość jest gęsta i zbita, w innych tworzy układy cienkich blaszek i bele-czek krzyżujących się ze sobą. Warstwę kości o utkaniu ścisłym nazywamy istotą zbitą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 067

  praca w formacie txt

Do góry