Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fizyczne i biologiczne właściwości chrząstki stawowej

  Stwierdzono, że wytrzymałość chrząstki na ciśnienie i rozciąganie jest wielokrotnie mniejsza niż kości. Nie wynika z tego jednak, że powierzchnie stawowe powinny być pokryte tkanką kostną, a nie chrząstką. Nie tym jednak właściwościom chrząstka stawowa zawdzięcza swoje powstanie; zawdzięcza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnie i chrząstki stawowe

  Powierzchnie i chrząstki stawowe (Jacies et cartilagines artieulares). Powierzchnie stawowe pokryte są w zasadzie chrząstką szklistą. W niewielu tylko stawach chrząstki są włókniste, mianowicie w tych. w których równocześnie występuje krążek stawowy (staw skroniowo-zu-chwowy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień funkcje partii politycznej

  - zapewnienie pluralizmu politycznego,

  - wzmożona aktywność polityczna,

  - selekcja kandydatów na stanowiska polityczne,

  - tworzenie koalicji,

  - stabilizacja ustroju politycznego.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościozrost

  Kościozrost (synostosis*) jest najmocniejszym połączeniem kości, które powstaje z wiekiem przez kostnienie obu pierwszych postaci połączeń ciągłych. Typowym zjawiskiem jest kostnienie chrząstek nasadowych i szwów czaszki. Również stawy mogą kostnieć, np. stawy kości krzyżowej. Patologiczne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień typy ustrojów i scharakteryzuj jeden z nich

  Rodzaje ustrojów powszechnych:

  - monarchia:

  *absolutna (nieograniczona władza monarchii),

  *konstytucyjna (ograniczona władza monarchii)

  - autorytalizm – ustrój w którym społeczeństwo ma wielki udział w życiu politycznym,

  *dyktatura – władze sprawuje 1 osoba,

  *Junta ( czyta się hunta) władza...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstkozrost

  Chrząstkozrost (synchondrosis) albo połączenie chrzęstne {junctura cartilagi-nea*) polega na połączeniu dwóch kości warstwą chrzęstną. W wieku dziecięcym i młodzieńczym połączenie takie jest częste i występuje w kościach długich między trzonem a nasadą w postaci chrząstki nasadowrej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzozrost

  Więzozrost (syndesmosis: syndein = łączyć) albo połączenie włókniste (junctura fibrosa) jest pozostałością połączenia mezenchyma tycznego zawiązków dwóch odcinków szkieletu. Występuje on w czterech postaciach, jako: 1) więzozrost włóknisty (syn-desrnosis fibrosa). w którym połączenie tworzą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję państwa

  Państwo – naturalną tendencją każdej społeczności narodowej jest chęć i dążenia do posiadania własnego państwa jako czynnika narodowotwórczego.

  Starania o przekształcenie się narodu w jednolitą organizację polityczni-administracyjną są jednym z najbardziej widocznych przejawów uformowania się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój połączeń kości

  chrząstki, zwane połączeniem chrzęstnym (junctura cartilaginea) albo chrząskozrostem (synchondrosis). Materiał łączący oddzielne części szkieletu, czy to tkanka łączna, czy też chrząstka, może wreszcie z wiekiem kostnieć; mówimy wtedy o kość io-zroście (synostosis). Więzozrost...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje władzy i panowania

  Rodzaje władzy:

  - władza prawomocna – jest król, prezydent i tak dalej (1 władca),

  - władza nieprawomocna – opiera się na wykorzystaniu siły.

  Rodzaje panowania:

  - tradycjonalne – oparte na zwyczajach kulturalnych,

  - racjonalne – legalne – opiera się na prawie,

  - charyzmatyczne – ma źródło w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt

Do góry