Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest ustrój gospodarczy

  Ustrój gospodarczy – jest to zinstytucjowana struktura społeczna której rolą jest zdobywanie dystcjacji.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy płaskie

  Stawy płaskie (art. planae) mają powierzchnie stawowe płaskie lub prawie płaskie, równe lub guzkowate i mniej więcej tej samej wielkości. Z tego powodu ruchomość w tych stawach jest bardzo silnie ograniczona, w pewnym stopniu jednak zależna od napięcia aparatu więzadłowego. Gdy torebka stawowa jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw kulisty panewkowy

  Staw kulisty panewkowy (art. cotylica) jest nieznaczną odmianą poprzedniego. Jak nazwa wskazuje, jest to również stawT kulisty, jednak główka stawowa jest objęta tutaj panewką aż poza równik. A więc panewka jest znacznie większa i obejmuje też znacznie większą część główki niż w stawie wolnym. Z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw kulisty wolny

  Staw kulisty wolny (art. spheroidea; sfajra = kula). Powierzchnię stawową główki stanowi odcinek kuli, której odpowiada mała, wklęsła panewka, np. w stawie ramiennym. Ruchy mogą się tu odbywać wT stosunku do nieskończonej liczby osi; z osi tych możemv wyróżnić trzy główne — w trzech kierunkach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw siodełkowy

  Staw siodełkowy (art. sellaris). Obie powierzchnie stawowe mają kształt siodła, w kierunku jednej osi wypukłe, wklęsłe w kierunku drugiej, prostopadłej do pierwszej. Typowym stawem tego rodzaju jest staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka. W stawie tym, jak w stawie elipsoidalnym, odróżniamy dwie główne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz jeden ze znanych ci sposobów rozwiązywania konfliktów w państwie lub między państwami

  Sposoby na rozwiązywanie konfliktów:

  - wojna domowa lub między państwami,

  - terroryzm – groźba lub użycie przemocy dla celów politycznych, ETA, IRA,

  - rewolucja obala istniejący ustrój polityczny w celu sporządzenia nowego.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw elipsoidalny

  Staw elipsoidalny (art. ellipsoidea), czyli k ły k c i o wy (art. condylaris). ma główkę stawową o przekroju eliptycznym, wypukłą w stosunku do swej długiej osi. jak również do osi krótkiej, ustawionej prostopadle do pierwszej. Panewka stawowa jest odpowiednio wklęsła. Staw ten ma dwie główne osie, w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw śrubowy

  Staw śrubowy (art. cochlearis*; kochlos = ślimak). Cechą charakterystyczną stawu śrubowego jest to, że ruch obrotowy dokoła osi podłużnej łączy się w nim z równoczesnym ruchem wzdłuż tej osi. Z obrotem łączy się więc przesuwanie podłużne, jak przy wkręcaniu śruby. Przykładem mogą być...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw obrotowy

   Staw obrotowy (art. trochoidea; trochos = koło), podobnie jak poprzedni, jest stawem jednoosiowym. Cylindrycznie ukształtowana główka stawowa obraca się jak czop w łożysku. Oś stawu przebiega nie prostopadle do długiej osi kości, jak w poprzednim stawie, lecz wzdłuż długiej osi kości, wzdłuż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw zawiasowy

  Staw zawiasowy (ginglymus; ginglymos = zawias) jest stawem jednoosiowym. Główka stawowa ma kształt bloczka, zwykle z rowkiem, który jest rynienką kierunkową. Panewka stawowa, stanowiąca negatyw główki, wyposażona jest w odpowiednią listewkę kierunkową dopasowaną do rynienki. Stawowa oś ruchu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt

Do góry