Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zmienność liczby kręgów

  Zmienność liczby kręgów dotyczy poszczególnych odcinków kręgosłupa i w większości przypadków następuje kosztem części sąsiedniej, nie wywierając przeważnie wpływu na ogólną liczbę kręgów. Jest bardzo wątpliwe, czy możliwa jest zmienność ogólnej liczby przez włączenie lub wyłączenie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj podstawowe cechy zachowań zbiorowych

  Zachowanie zbiorowe – to spontaniczne i krótkotrwałe zjawisko społeczne dużej liczby ludzi znajdującej się w niejasnej sytuacji.

  Cechy:

  - krótkotrwałe działanie,

  - niepewna identyfikacja i granice,

  - słabo wytworzone normy społeczne.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe problemy miast

  - przestępczość i narkomania,

  - problemy finansowe,

  - ucieczka na przedmieścia

  - tłoki na ulicach, korki,

  - transport,

  - komunikacje,

  - wyprowadzenie firm z miast,

  - problemy ekologiczne.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest urbanizacja

  Urbanizacja – jest procesem społecznym i kulturowym wyrażającym się w szybkim wzroście liczby i rozwoju ośrodków miejskich na skutek koncentracji przemysłu i handlu. Powoduje ona napływ ludności wiejskiej do miast, powiększenie się obszarów miejskich w całości zaludnienia. Wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywizna lędźwiowa

  Z wyprostowaniem tułowia wiąże się dalsza jeszcze właściwość typowa dla człowieka, mianowicie wygięcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa do przodu — krzywizna lędźwiowa (lordosis lumbalis*). O ile wygięcie szyjnego odcinka kręgosłupa (lordosis ceri?icalis*) i piersiowego (kyphosis thoracica*; p...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kręgosłupa

  Uwagi filogenetyczne i ontogenetyczne. W ciągu rozwoju rodowrego kręgosłup ulega wielkim zmianom. O ile u węży i niektórych gadów liczba kręgów powiększyła się bardzo znacznie, o tyle u ssaków nastąpiło znaczne ich zmniejszenie. Objaw ten jest widoczny również u Naczelnych. Większość z nich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadium kostne kręgosłupa

  Kostnienie kręgosłupa rozpoczyna się w początkach trzeciego miesiąca życia płodowego; w każdym kręgu z wyjątkiem kręgów guzicznych występują trzy punkty kostnienia, jeden w trzonie i po jednym w każdej połowie łuku. Pierwsze punkty kostnienia występują w łukach górnych kręgów szyjnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadium chrzęstne kręgosłupa

  W początkach drugiego miesiąca życia płodowego rozpoczyna się przekształcanie mezenchymatycznych zawiązków kręgów w chrzęstne. Już w drugim miesiącu kończy się chrzęstnienie trzonu, w czwartym łączą się obie połowy łuków kręgów i od tej chwili dopiero kanał kręgowy jest całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadium mezenchymatyczne kręgosłupa

  Zawiązek kręgosłupa powstaje w ten sposób, że struna grzbietowa zostaje otoczona mezenchymatycznymi masami komórkowymi wysypującymi się ze sklerotomów. Każdy ze sklerotomów zostaje następnie przedzielony poprzeczną szczeliną na połowę kranialną i kaudalną.

  W połowie kranialnej komórki są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgosłupa

  U wszystkich kręgowców jako pierwotny składnik szkieletu osiowego występuje struna grzbietowa (chorda dorsalis). Składa się ona z wielkich pęcherzykowatych komórek spojonych osłonką włóknistą. U najniższych kręgowców, np. u krągłoustych (Cyclostomata), struna grzbietowa funkcjonuje przez całe życie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt

Do góry