Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Boczne ruchy zgięcia w płaszczyźnie czołowej

  Boczne ruchy zgięcia w płaszczyźnie czołowej (flexio Lateralis) są to ruchy asymetryczne dokoła osi strzałkowej biegnącej przez jądro miażdżyste. U człowieka żywego ruch ten w całości wynosi ok. 110°, na zwłokach ok. 165°. Ruch ten jest najobszerniejszy w odcinku piersiowym. W odcinku szyjnym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy zgięcia i prostowania w płaszczyźnie pośrodkowej

  Ruchy zgięcia i prostowania w płaszczyźnie pośrodkowej (flexio et extensio) albo zgięcia do przodu i zgięcia do tyłu (anteflexio et retroflexio) są to ruchy symetryczne dokoła osi poprzecznej biegnącej poziomo z prawej strony na lewą. przeważnie przez środek jądra miażdżystego. Zakres tych ruchów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgosłup jako narząd ruchu

  Ruchomość poszczególnych kręgów w stosunku do siebie jest bardzo ograniczona; ograniczenie to powoduje głównie aparat więzadłowy. a zwłaszcza krążki między kręgowe, łączące kręgi. Mimo to nieznaczne ruchy 24 kręgów prawdziwych sumując się dają w wyniku bardzo znaczną ruchomość całego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgosłup jako narząd podpory ciała

  U człowieka w związku z jego pionową postawą kręgosłup, dźwigając całą górną część ciała, odgrywa pod tym względem znacznie większą rolę niż u pozostałych kręgowców. U człowieka każda część kręgosłupa tym więcej dźwiga, im niżej jest położona, i temu odpowiada stopniowo coraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgosłup jako narząd ochronny rdzenia

  Ukryte i głębokie położenie rdzenia w ustroju stwarza już samo przez się dobre warunki ochronne. Są one jednak niewspółmiernie zwiększone przez położenie rdzenia w kanale kręgowym. Od przodu chronią go trzony kręgów, od tyłu — łuki i wyrostki kolczyste, po części dachówkowato zachodzące .na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres Ishikawy

  Wstęp

  Ishikawa, profesor Uniwersytetu Tokijskiego, opublikował założenia swojego wykresu w 1962 roku. Celem tej metody jest rozpoznanie przyczyn poniesionych lub potencjalnych niepowodzeń przedsięwzięć. Z tego powodu nazywa się ją także wykresem

  przyczynowo-skutkowym, a ze względu na charakterystyczny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /5 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywizny w płaszczyźnie czołowej

  Oprócz krzywizn pośrodkowych (strzałkowych), skierowanych do przodu lub do tyłu, występują zwykle (w 68%) skrzywienia boczne kręgosłupa (skolioses; skolios = krzywy), krzywizny w płaszczyźnie czołowej. Występowanie ich łączy się przypuszczalnie z ogólną asymetrią ciała, której liczne objawy w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę podać socjologiczną definicję kultury

  W ujęciu socjologicznym kultura oznacza ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych , wartości i uznanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanym innym zbiorowościom i następnym pokoleniom.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywizny kręgosłupa

  Kręgosłup człowieka dorosłego nie jest słupem prostym, lecz w płaszczyźnie czołowej, a przede wszystkim w płaszczyźnie pośrodkowej, ma wężowate wygięcia.

  Krzywizny w płaszczyźnie pośrodkowej odpowiadają poszczególnym odcinkom kręgosłupa. Krzywizny części szyjnej i lędźwiowej skierowane...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /7 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić co oznacza sformułowanie „człowiek jest istotą społeczną”

  Antropologia fizyczna, nauki medyczne, fizjologia, biochemia itd. łącząc swoje wysiłki odkrywają fizjologiczne, chemiczne podstawy reakcji ludzkich na sytuacje społeczne ludzkich działań, dążeń, postaw - życia kulturalnego i społecznego. Człowiek posiada jakieś specyficzne cechy wyróżniającego od...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt

Do góry