Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ubezpieczenie emerytalne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie emerytalne wchodzi w zakres ubezpieczeń społecznych, jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalne zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /5 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie emerytalne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie emerytalne wchodzi w zakres ubezpieczeń społecznych, jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalne zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /5 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanford Edwards Thompson

  Życiorys

  Stanford Edwards Thompson. Urodzony w 1867 roku w Ogdenburgu zapisał się na kartach historii myśli organizatorskiej dzięki owocnym badaniom nad ustaleniem normatywów czasu pracy (głównie prac budowlanych).

  Zanim jednak zaczął badania zajmował się (mogąc się już poszczycić tytułem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /3 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewoda

  Definicja i główne zadania

  Jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek właściwego dla administracji publicznej ministra. Zastępcy wojewody zwani wicewojewodami są powoływani i odwoływani na wniosek wojewody, także przez Prezesa Rady Ministrów. Wojewoda Jest przedstawicielem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracja

  Charakterystyka

  Migracja - przemieszczanie się ludności, którego celem jest zmiana miejsca pobytu. Przyczyn migracji może być wiele - pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w kraju, bądź relatywne polepszenie się warunków życia za granicą, zmiany sytuacji politycznej w kraju itp. Mogą też wystąpić...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rękojmia

  Definicja

  Rękojmia jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności majątkowej z mocy prawa za dostarczenie towarów lub usług z wadami i dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. Odpowiedzialność ta ma charakter obiektywny, absolutny i niezależny od winy czy też wiedzy sprzedawcy (W. Jaślan 1994...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

  Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego - zezwala spółdzielniom na budowanie lokali użytkowych i przydzielanie ich swoim członkom. Uregulowane jest przepisami prawa spółdzielczego oraz przepisami kodeksu cywilnego. Prawo do lokalu rodzi się z umowy pisemnej ze spółdzielnią, jest zbywalne i dziedziczne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Historia

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( w skrócie ZUS ) powstał 24 października

  1934 roku w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych o następujących nazwach: Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Historia

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( w skrócie ZUS ) powstał 24 października

  1934 roku w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych o następujących nazwach: Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Historia

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( w skrócie ZUS ) powstał 24 października

  1934 roku w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych o następujących nazwach: Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt

Do góry