Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dokumentacja rewizyjna

  Charakterystyka

  ''

  Dokumentacja rewizyjna to zbiór dokumentów, które umożliwiają odtworzenie i prześledzenie przebiegu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz stanowią uzasadnienie dla opinii, która została wydana o badanym sprawozdaniu finansowym.

  ''

  Elementy dokumentacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /2 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes plan

  Definicja

  Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym z DGP|działalnością globalną przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów i środków do ich osiągnięcia. Biznes plan, jako zestaw dokumentów i analiz, ma szerokie zastosowanie w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia rozwoju systemów informacyjnych

  Charakterystyka

  Wiele firm dochodzi do wniosku, że istotnym uzupełnieniem strategii podstawowej przedsiębiorstwa jest strategia rozwoju systemów informacyjnych. J.A.O'Brien zauważa, że strategiczny plan rozwoju informacyjny|systemów informacyjnych (Strategic IS Plan) formułować powinien polityki, cele oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie urlopowe

  Charakterystyka

  Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień l stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, (nie dotyczy to jednak prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, którzy tworzą fundusz bez względu na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie urlopowe

  Charakterystyka

  Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień l stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, (nie dotyczy to jednak prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, którzy tworzą fundusz bez względu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie urlopowe

  Charakterystyka

  Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień l stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, (nie dotyczy to jednak prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, którzy tworzą fundusz bez względu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  5xS

  Metoda 5xS wspomaga reorganizację i utrzymanie stanowisk pracy. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter pięciu zasad: selekcja, systematyczność, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina. Stanowiska przygotowywane według nich powinny się cechować (S. Ho, K. M. Samuel 1998, s. 56):

  występowaniem wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje spółek

  Charakterystyka

  Rodzaje spółek - spółki możemy podzielić na spółki prawa handlowego|prawa handlowego i cywilna|prawa cywilnego.

  Na gruncie prawa cywilnego wyróżniamy cywilna|spółkę cywilną, która powstaje w drodze spółki|umowy, w myśl której wspólnicy zobowiązują się dążyć do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz odpowiedzialności

  Charakterystyka

  Macierz odpowiedzialności wykorzystywana jest przy ilustrowaniu podziału czynności oraz przyporządkowaniu osób za nie odpowiedzialnych, a także przy analizie oraz tworzeniu struktury organizacji, która uwzględnia szczegółowy plan działalności. Macierz pokazuje także powiązania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie emerytalne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie emerytalne wchodzi w zakres ubezpieczeń społecznych, jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalne zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /5 990

  praca w formacie txt

Do góry