Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odprawa celna

  Charakterystyka

  Według słownika odprawa celna to dopełnienie, wypełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej .

  Miejscem odprawy celnej jest oznaczony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał własny

  Kapitał (fundusz) to wyrażona wartościowo część źródeł finansowania środków gospodarczych danej jednostki o określonym przeznaczeniu.

  Kapitały jednostki gospodarczej dzielimy na : kapitały własne i kapitały obce.

  Kapitał własny to udział własny inwestorów w firmie. Jest to wartość środków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /5 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja

  Charakterystyka

  Biurokracja (od francuskiego bureau "urząd' i greckiego kratos "władza") jest to typ organizacji. Termin wszedł do użycia w XVIII wieku we Francji. W socjologii termin biurokracja odnosi się do szczególnej formy organizacji działań ludzkich.

  Charakterystyczną cechą biurokracji jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /4 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wynagrodzeń

  Charakterystyka

  Systemem wynagrodzeń nazywamy sposoby, procesy i praktyki wynagradzania pracowników w danej organizacji adekwatnie do ich kwalifikacji, umiejętności, kompetencji oraz wartości rynkowej.

  Dobrze skonstruowany system wynagrodzeń ułatwia znalezienie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /4 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmowa

  Charakterystyka

  Zmowa jest "jawnym lub tajnym porozumieniem między przedsiębiorstwami, które ma na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji" (Begg; Fisher, Dornbush 2007, s.269). Innymi słowy, zmowa ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwa działają w sposób kooperatywny, wchodząc w układy w celu wspólnego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacyjne uczenie się

  Charakterystyka

  Można wyróżnić trzy poziomy organizacyjnego uczenia się: poziom pracownika, poziom zespołu i poziom organizacji. Na poszczególnych poziomach wykorzystywane są trzy sposoby organizacyjnego uczenia się: tradycyjny, empiryczny i cybernetyczny. Narzędzia i techniki zarządzania wykorzystywane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szok podażowy

  Charakterystyka

  Szok podażowy to zmiany cen krajowych spowodowane przez inne czynniki, niż zmiana popytu krajowego, powodujące wahania koniunktury. W zależności od ich oddziaływania na długookresową krzywą zagregowanej podaży- determinującej zmiany koniunktury- wyróżnia się:

  korzystne szoki podażowe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolektywizm

  Kolektywizm

  Przeciwieństwo indywidualizmu, pogląd ludzi, którzy definiują siebie w kategoriach grup do których należą.

  Indywidualizm a kolektywizm

  Normy nakazowe danej grupy społecznej lub kultury, informują nas, które zachowania spotykają się z akceptacja społeczną. Jednak nie każdy człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces utrzymania ruchu

  Cele procesu

  Cele istnienia procesu

  Utrzymanie maszyn w dobrej kondycji technicznej. Zapewnienie ciągłości produkcyjnej. Sprawne rozpoczęcie i przebieg procesu produkcji.

   

  Cele doskonalenia

  Ograniczenie czasu przestojów produkcyjnych do 15min. oczekiwania maszyny na ponowne wdrożenie w ciąg...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /12 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencjonizm

  Charakterystyka

  Interwencja Państwa to polityka państwa polegająca na "wtrącaniu się" państwa w gospodarkę i wywieranie na nią wpływu.

  Argumenty za stosowaniem interwencji państwa Konieczność zabezpieczenia systemu gospodarczego od strony instytucjonalno-prawnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /6 615

  praca w formacie txt

Do góry