Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie cechy biurokracji wymienił Max Weber

  Biurokracja Weber jest uznana za najskuteczniejszy sposób kierowania dużymi formalnymi organizacjami społecznymi.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie grupy społeczne nazywamy inkluzywnymi

  Podział grup ze względu na stopień trudności wejścia do grupy, jest to kryterium pozwalające wyróżnić grupy inkluzywne (TPPR, PTTK,PCK), czyli o łatwym sposobie uzyskania członkostwa, i ekskluzywne (ZLP, PTS), czyli grupy o charakterze zamkniętym, które przejmują tylko niektóre kategorie jednostek...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co według Maxa Webera, oznacza termin „idealny typ działania”

  Weber pojmował socjologię jako naukę tworzącą prawa i szukającą ogólnych związków między działami.

  Dla skonstruowania praw ogólnych socjologia posługuje się typami idealnymi. Weber podkreślał ostro, że typ idealny w jego ujęciu nie jest normalnie ma nic wspólnego z oceną i wartościowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie grupy społeczne nazywamy ekskluzywnymi

  Grupy o charakterze zamkniętym (ZLP. PTS), które przyjmują tylko niektóre kategorie jednostek spełniające rygorystycznie przestrzegane warunki.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować odbiorców kultury masowej

  Kulturę tę charakteryzuje pośrednia droga przekazywania treści, koncentracja źródeł przekazu , eksterytorialność i szeroki zakres oddziaływania oraz bardzo liczna i zróżnicowana masa odbiorców. Odbiorców treści kulturalnych, którzy są przeważnie krótkotrwałą i luźno połączoną zbiorowością o...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki był wkład Emila Durkheima do rozwoju socjologii

  Uważany był za najwybitniejszego socjologa francuskiego, twórcę francuskiej szkoły socjologicznej. Działalność jego położyła teoretyczne i organizacyjne podstawy pod rozkwit socjologii francuskiej w pierwszej połowie XX w.

  Był on pierwszym profesorem socjologii, na pierwszej katedrze socjologii...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się kultura masowa

  Kulturę tę charakteryzuje pośrednia droga przekazywania treści, koncentracja źródeł przekazu , eksterytorialność i szeroki zakres oddziaływania oraz bardzo liczna i zróżnicowana masa odbiorców.

  Odbiorców treści kulturalnych, którzy są przeważnie krótkotrwałą i luźno połączoną zbiorowością o...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki był wkład Augusta Comte’a w powstanie i rozwój socjologii

  Comte był myślicielem, który stworzył samą nazwę „socjologia”. Sformułował wyraźnie pozytywistyczną teorię nauki i stąd utarło się przekonanie o naukowości wszystkiego, co wyszło spod jego pióra.

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować grupy formalne

  Podział grup na formalne i nieformalne ściśle łączy się z zadaniem (celem) grupy i jej instytucjami, a przede wszystkim z organizacją grupy. Podstawowym elementem konstytuującym grupę społeczną jest zadanie wymuszające wytworzenie się odpowiedniej organizacji, której z reguły towarzyszy odpowiedni...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kultura masowa

  Kultura masowa jest to zespół treści rozpowszechnionych za pośrednictwem środków masowego komunikowania, nazywanych też mass mediami. Kulturę tę charakteryzuje pośrednia droga przekazywania treści, koncentracja źródeł przekazu , eksterytorialność i szeroki zakres oddziaływania oraz bardzo liczna i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt

Do góry