Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co dokładnie oznacza termin instytucja społeczna opisująca powstawanie więzi społecznej

  Instytucja społeczna to:

  1)grupa osób wyłoniona z szerszej zbiorowości dla reprezentowania i załatwiania jej interesów.

  >

  3)zespół urządzeń i środków, umożliwiających wypełnianie funkcji.

  4)role społeczne doniosłe dla danej zbiorowości.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody badawcze socjologii wskazał August Comte

  August Comte skonstruował i unaukowił metody badania tych zjawisk społecznych, którymi zajmuje się socjologia. Metodami tymi według Comte’a są:

  1)obserwacja czysta,

  2)eksperyment,

  3)metoda porównawcza,

  4) analiza historyczna, która jest nie tylko metodą, ale i podstawą metodologiczną socjologii...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się charakteryzuje publiczność zebrana

  Publiczność zebrana, zwana często audytorium, składa się z ludzi połączonych takimi komponentami więzi, jak: styczność przestrzenna, łączność psychiczna, wzajemne oddziaływanie i nastawienie do wspólnych działań. Łatwo zatem, po odpowiednich zabiegach , taką publiczność bez świadomego jej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować zależności społeczne składające się na więź społeczną

  Zależność społeczna wskazuje, że osoba B zależy od osoby A ze względu na pewne przedmioty bądź możliwości działania, które są ważne dla B, ale znajdują się w mocy A.W tym kontekście moc oznacza dysponowanie środkami zapewniającymi dominację i wymuszenie, między innymi przez nakłanianie do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób literatura społeczna XIX wieku wpływa na rozwój socjologii jako nauki

  Wskazanie źródeł i początkowego etapu dziejów polskiej myśli socjologicznej nastręcza poważne trudności, nie bardzo bowiem wiadomo, od jakich wydarzeń w kulturze intelektualnej naszego narodu, czy też od których jej twórców należałoby zacząć. Są pewne przesłanki, aby korzeni socjologii poszukiwać w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się tłum

  Największą zdolność oddziaływania na zachowania ludzkie ma tłum, który najwcześniej stał się przedmiotem badań psychologów społecznych i socjologów. Tłum jest zjawiskiem towarzyszącym każdej rewolucji i innym radykalnym zmianom społeczno-politycznym, stąd zapewne wypływało wcześniejsze i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisać działanie wzorów działań społecznych w procesie tworzenia się więzi społecznej

  Skuteczność działań społecznych w poważnym stopniu zależy od zastosowania właściwych wzorów, które są w pełni zrozumiałe w takiej kulturze, w jakiej zostały wytworzone. W jednym społeczeństwie patrzenie w oczy swojemu rozmówcy jest wskaźnikiem życzliwej postawy, w innym natomiast uważa się je za...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin socjologia

  Nauka społeczna, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich; do podstawowych przedmiotów analizy socjologicznych zalicza się m.in procesy i zjawiskazachodzące w obrębie rzeczywistości społecznej, wszelkie przejawy i formy życia społecznego, strukrury społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się zbiegowisko

  Zbiegowisko jest to przelotne skupienie kilku lub kilkudziesięciu osób zainteresowanych wspólnym zdarzeniem. Zdarzeniem takim może być wypadek samochodowy, handlarz uliczny sprzedający atrakcyjne towary czy awanturnik skupiający wokół siebie przypadkowych przechodniów, którzy zainteresowali się zaistniałym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin stosunki społeczne charakteryzujący więź społeczną

  Stosunek społeczny sygnalizuje nam istnienie układu składającego się z:

  1) dwóch przynajmniej partnerów, którymi są jednostki lub zbiorowości.

  2)łącznika czyli konkretnego przedmiotu materialnego bądź duchowego

  3)sytuacji stanowiącej platformę danego stosunku.

  4)Układu powinności i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt

Do góry