Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie typy władzy prawomocnej wyróżnił Max Weber

  1-tradycyjna,oparta na ciągłości tradycji,

  2-chartzmatyczna,wynikająca z wiary w nadzwyczajne cechy przywódcy,

  3-biurokratyczna lub legalna, oparta na przekonaniu o słuszności norm prawnych i kompetencji osób sprawujących władzę na mocy tych norm do wydawania poleceń.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin postęp społeczny

  Globalny postęp danego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia gosp., polit., kult. itp., oceniany na podstawie porównywania pod tym względem poszczególnych społecz; marksizm przyjmuje za podstawę tego porównania kategorię formacji społ., a postępowość danej formacji ocenia ze względu na stwarzane...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin zmiana społeczna

  Forma procesu społecznego polegająca na pojawianiu się, znikaniu lub restrukturyzacji dotychczas istniejących komponentów rzeczywistości społecznej; najczęściej analizowanymi elementami rzeczywistości społecznej są struktura społeczna, porządek społeczny, organizacja społeczna, instytucje, porządek...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można scharakteryzować zbiorowość społeczną

  Zbiorowość społeczna oznacza skupienie ludzi, między którymi chociażby na krótki okres wystąpiła więź społeczna. Inną trwałość ma więź w publiczności kinowej, inną w kręgu koleżeńskim. Dla socjologa szczególnie istotnym rodzajem zbiorowości społecznej jest grupa.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki geograficzne

  Człowiek jest gatunkiem zoologicznym, żyje na powierzchni globu, a więc ukształtowanie geograficzne, klimat, rodzaj roślinności, występujący tam świta zwierząt, rodzaj gleby, nawodnienie, rzeki, bogactwa mineralne itp. wywierają poważny wpływ na życie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb.

  Aby...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kategoria społeczna

  Jednostki wyróżnione ze względu na cechy ważne dla przebiegu procesów społecznych i względnie stałe, jakimi są zwłaszcza cechy demograficzne i społeczne, nazywamy kategoriami społecznymi.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki biologiczne

  Do biologicznych podstaw życia społecznego zaliczamy: cechy organizmu ludzkiego, cechy zachodzących w nim procesów fizjologicznych, mechanizm dziedziczenia cech, popędy, skłonności i potrzeby wynikające z cech organizmu i procesów fizjologicznych. Cechy dziedziczne organizmu ludzkiego, które wywierają...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować zbiór społeczny

  Zbiorem społ. nazywa się w analizach socjologicznych ogół ludzi, posiadających jakąś wspólną cechę, nawet mniej istotną, którą wyróżnia obserwator lub badacz bez względu na to, czy jej posiadacze uświadamiają to sobie czy też nie. Może to być zbiór osób skośnookich, długowłosych lub wysokich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie społeczne

  Ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości znajdującej się na pewnej ograniczonej przestrzeni, wszędzie tam, gdzie wskutek znajdowania się w tej samej przestrzeni osobniki żywe, korzystają z zaspobów tej przestrzeni dla zaspokojenia swoich potrzeb, wzajemnie modyfikują...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można zdefiniować termin społeczeństwo

  Społeczeństwo oznacza dopełniające i krzyżujące się formy życia zbiorowego, współwystępujące i mające część wspólną członków w ramach narodu, państwa czy konfiguracji kulturowej, które cechuje odrębność i osobliwość kulturowa, strukturalna i dziejowa.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt

Do góry