Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  METODY JAŁOWIENIA - Metody mechaniczne

  Filtrowanie. Zabieg ten stosujemy w przypadku. gdy mamy do czynienia z materiałami, które w podwyższonej temperaturze ulegają zmianom fizycznym i chemicznym. Są to zwykle pożywki zawierające witaminy, aminokwasy, surowicę, mocznik i termolabilne składniki dodawane do podłoży. Do wyjaławiania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROBIOLOGIA - Kalendarium

  XVI w. - budowa mikroskopu złożonego – Bracia Jensenowie

  XVII w. - budowa mikroskopu złożonego, obserwacje komórek roślinnych – Hook

  - budowa mikroskopu i pierwsze obserwacje mikroorganizmów – A. v. Leeuwenhoek

  XVIII w. - opisy form bakterii i ich wydzielenie spośród pierwotniaków – Műller

  XIX w. -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY JAŁOWIENIA - Metody chemiczne

  Do sterylizacji podłóg, ścian i powierzchni roboczych, linii technologicznych, czy też maszyn lub ich części stosuje się także (zgodnie z zaleceniami producenta) różne środki dezynfekcyjne. Różnią się one aktywnością biologiczną i mechanizmami działania. Aktywność biologiczna środków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM

  Metody mikrobiologiczne, z którymi mamy do czynienia podczas ćwiczeń mają na celu wykrywanie i badanie grup mikroorganizmów zarówno pożądanych jak i szkodliwych, które występują w halach produkcyjnych, magazynach, opakowaniach i w surowcach oraz produktach rolno-spożywczych.

  Aby zapobiec przypadkowemu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowa aparatura mikrobiologiczna

  Autoklaw Urządzenie służące do sterylizacji niektórych pożywek oraz jałowienia drobnego sprzętu mikrobiologicznego (płytki Petriego, kolby, probówki, zlewki, butelki).

  Autoklaw to hermetycznie zamknięty kocioł stalowy o podwójnych ścianach i dnie, w którym uzyskuje się wysokie ciśnienie. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROBIOLOGIA - Definicja i przedmiot badań

  MIKROBIOLOGIA – „micros; bios; logos” podobnie jak botanika i zoologia, jest działem biologii – nauki o życiu małych organizmów. Encyklopedia multimedialna PWN określa mikrobiologię jako „naukę o budowie, czynnościach i roli w przyrodzie (gospodarce) drobnoustrojów”.

  Przedmiotem badań mikrobiologii są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROBIOLOGIA - Rys historyczny

  Pierwsze wzmianki o chorobach spotyka się już w najstarszych źródłach. Są to zapiski chińskie i indyjskie (XX i X w p.n.e., ospa); o wściekliźnie wspomina kodeks Esznana w Babilonii, a o gruźlicy i malarii donosi HIPOKRATES – ojciec medycyny greckiej. Pojawiają się przypuszczenia, że w otoczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYSK LUB STRATA W ROLNICTWIE

  Powstawać mogą w momencie początkowego ujęcia ewidencji aktywów biologicznych i produktów rolniczych w wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą (MSR nr 41). Ustalana jest ona przy uzyskiwaniu zbiorów produkcji roślinnej oraz zwierząt gospodarczych z urodzenia. Zyski lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA STANU PRODUKTÓW

  Zmiana stanu zapasów, zmiana stanu zapasów produktów, pozycja w księgach rachunkowych uwspółmierniająca czasowo i merytorycznie przychody osiągnięte w bieżącym okresie z kosztami podstawowej działalności operacyjnej poniesionymi w tym okresie. Jest ona charakterystyczna dla porównawczej wersji rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYSKI NADZWYCZAJNE

  Przychody nadzwyczajne, stanowią skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza podstawową działalnością jednostki, niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Jednostka może osiągać z.n. m.in. z tytułu: 1) odszkodowań za poniesione straty, spowodowane zdarzeniami losowymi; 2)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt

Do góry