Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  JAKIE ZNASZ PODSTAWOWE TYPY REAKCJI KULTUROWYCH NA CHOROBĘ?

  Religijna – akceptacja śmierci i choroby, której przyczyna leży w siłach wyższych od człowieka.

  Magiczna – postawa czynna wobec zagrożeń spowodowanych przez siły zewnętrzne, którym można się przeciwstawić środkami magicznymi.

  Rytualna – mająca wyzwolić jednostkę z tajemnych mocy.

  Opiekuńczo –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ WZORY KULTURY SOMATYCZNEJ?

  Wzór estetyczny – kanon ciała miał w przeszłości najwyższą wartość, obecnie rozwój mody zniósł wszelkie kanony urody.

  Wzór hedonistyczny – wyróżniamy 3 typy doznań cielesnych: smakowe, seksualne i ....

  Wzór ascetyczny – deprecjacja ciała, dusza ma wartość nadrzędną w stosunku do ciała

  Wzór...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO ZNACZY, ŻE CIAŁO JEST FAKTEM SPOŁECZNO KULTUROWYM?

  Można to sprowadzić do ustępujących perspektyw poznawczych:

  Zależność budowy ciała od struktury społeczno – ekologicznej.

  Z techniki posługiwania się ciała

  Kontrola ciała

  Ciało jako znak

  Sakralne właściwości ciała

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEDY MOŻEMY MÓWIĆ O TRAKTOWANIU CIAŁA JAKO WARTOŚCI INSTRUMENTALNEJ, A KIEDY JAKO AUTOTELICZNEJ

  Jednym z najprostszych a jednocześnie istotnych prób podziału zachowań cielesnych jest zasadniczy cel, któremu są one podporządkowane. Chodzi tu o to czy dokonujemy świadomej poprawy swojego ciał, czynimy to w imię jego doskonałości jako wartości samej w sobie, czy też ma ono funkcjonować jako...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ WZORY OSOBOWE W SOCJALIZACJI DO SPORTU?

  W procesie socjalizacji do kultury fizycznej ważną rolę odgrywają wzory zachowania rodziców, nauczycieli oraz wzory obowiązujące w grupach rówieśniczych. Inicjacja do sportu odbywa się w wieku przedszkolnym w rodzinie, w której ważną rolę odgrywają symbole , przekonania, praktyki. Zaangażowanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST SOCJALIZACJA w K.F i do K.F.?

  Proces wchodzenia lub uczestnictwa w K.F poprzez poznawanie, uczenie się i przyjmowanie przez jednostki wartości i wzorów kultury, które wyznaczają jej zachowania. Efektem tego jest wtopienie się jednostki w środowisku oraz wytworzenie postaw, nawyków i przyzwyczajeń. Natomiast socjalizacja w K.F to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST OSOBOWOŚĆ? JAKIE ASPEKTY INTERESUJĄ SOCJOLOGA?

  Jest to zespół względnie stałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostek różniących je od innych jednostek. To element społeczny w człowieku, to zintegrowana kultura dynamiczna, organizacja idei postawy, motywów nadbudowanych nad naturą biologiczną. Podstawową funkcją socjologicznej osobowości jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST WIDOWISKO SPORTOWE?

  wg Matusiewicza – to zdarzenie społeczne dostępne percepcji wzrokowej o charakterze rozrywkowo – rekreacyjnym, zaistniały z racji organizowanej rywalizacji sportowej zawodników, przebiegającej zgodnie z uznanymi regułami, w którym uczestniczą jako strony interakcji zawodnicy, sędziowie, organizatorzy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY POD WPŁYWEM KULTURY MASOWEJ

  Masowa widownia, duże środki finansowe i zmiana charakteru imprez sportowych zapoczątkowały szereg zmian, które można obserwować we współczesnej K.F.

  Do najczęściej wymienianych należą:

  - profesjonalizacja ruchu sportowego

  - formalizacja zawodów sportowych

  - przesunięcie akcentu walki sportowej na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA MASOWA. JEJ CECHY

  wg Kłoskowskiej - Zgodnie z najogólniej przyjętym znaczeniem pojęcie kultury masowej odnosi się do zjawisk współczesnego przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub analogicznych treści płynących z nielicznych źródeł oraz do jednolitych form zabawowej rozrywkowej działalności wielkich mas...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /582

  praca w formacie txt

Do góry