Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CO TO JEST PAŃSTWO? JAKIE ZNASZ TYPY SYSTEMÓW PAŃSTWOWYCH?

  Państwo stanowi grupę celową, ściśle związaną z pewną ramą przestrzenną jaka jest terytorium. Grupę tą tworzą zamieszkujący na danym terytorium ludzie. Realizację celów państwo zapewnia sobie groźbą użycia w stosunku do swoich członków lub wrogów zewnętrznych siły fizycznej. Wśród celów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST STRATYFIKACJA?

  Jest to podział społeczeństwa na warstwy wyróżniania na podstawie kryteriów świadomościowych lub bywa utożsamiana ze strukturą warstwową społeczeństwa. Stratyfikacja to podział ze względów intelektualnych a klasowość ekonomicznych funkcji społecznych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASOWE UWARUNKOWANIA

  - kultura fizyczna stanowiła niegdyś jeden ze sposobów odgradzanie się klas wyższych od pozostałych i przywilej formalnie zasłużony dla wybranych

  - wykorzystanie kultury fizycznej do podtrzymywania segregacji rasowej i traktowanie jej jako kulturowego wskaźnika i symboliki, przynależności do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST KLASA SPOŁECZNA?

  Wielkie grupy ludzi, różniących się między sobą miejscem zajmowanym w historycznie określonym systemie produkcji, społecznym stosunkiem do środków produkcji, role w społecznej organizacji pracy, sposobem otrzymywania i rozmiarami tych części bogactwa którą rozporządzają.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W CZYM MOŻE PRZEJAWIAĆ SIĘ RASIZM W SPORCIE?

  Przejawia się w przynależności kolorowych do ekskluzywnych organizacji sportowych. Niedoreprezentowanie ludności kolorowej z organizacjami sportowymi w stosunku do jej procentowego udziału w danym kraju. Nierówności możliwości kolorowych zawodników przy różnych zdolnościach.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO SĄ STEREOTYPY NARODOWE? ICH ROLA W SPORCIE

  Stereotypy to tendencyjne, jednostronne i uproszczone wyobrażenia o charakterystycznych właściwościach poszczególnych grup etnicznych. Wielką rolę w osłabieniu bądź całkowitym zanikaniu stereotypów odgrywa np. międzynarodowa turystyka. Powoduje ona, że odmienność innych narodów nie jest postrzegana w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST NARÓD?

  Jest to trwała wspólnota ludzi, ukształtowana historycznie w obrębie własnego terytorium, na gruncie określonych tradycji i języka, połączona więzami ekonomicznymi. Mająca własne instytucje polityczne, charakteryzująca się swoistą kulturą oraz poczuciem tożsamości i odrębności wobec innych grup...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST KONTROLA SPOŁECZNA?

  Jest to szeroko rozumiany proces regulowania wzajemnych zależności między jednostką a grupą społeczną i społeczeństwem. Jest to złożony proces przebiegający zarówno na poziomie jednostkowym jak i zbiorowym rzeczywistości społecznej, który dzięki odpowiedniej kombinacji wykorzystywanych środków w tym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO ŚWIADCZY, ŻE MORALNOŚĆ JEST FAKTEM SPOŁCZNYM?

  Oceny, normy reguły moralne – to twór zbiorowy społeczeństwa, bądź grupy społecznej. Dotyczą społecznej relacji jednostki z innymi uczestnikami życia zbiorowego. Są funkcją warunków społecznych, a ich treść zależna jest od społeczeństwa, w którym były formułowane. Posiadają zawsze społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO MOŻESZ POWIEDZIEĆ O SPOŁECZNYCH UWARUNKOWANIACH I KONSEKWENCJACH CHORÓB?

  Ze względu na pochodzenie wyróżniamy:

  bakteryjną teorię chorób

  psychosomatyczną teorię chorób

  teoria stresu

  choroby zawodowe – patologia związana z wykonywaniem pracy w niedostosowanym i szkodliwym środowisku

  choroby społeczne

  choroby cywilizacyjne – są wywołane przez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt

Do góry