Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kultura materialna i niematerialna

  K MATERIALNA I NIEMATERIALNA (Goodman)

  k materialna= wszystkie dotykalne, konkretne wytwory społeczeństwa; fizyczne przejay życia ludzi

  k niematerialna= duchowe wytwory społęczeństwa, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowiące ośrodek życia społecznego (np. wiedze, przekonania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura symboliczna i bezpośrednia

  KULTURA SYMBOLICZNA I BEZPOŚREDNIA

  k zachowań i k wytworów- oparta na antropologicznej def k jako kompleksie zachowań podporządkowanych normom i wzorom oaz ich rezultatów (Kłoskowaska)

  k zachowań symbolicznych (k symboliczna) i k zachowań bez pośrednich (k bezpośrednia)

  symbol (White)=...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzory zachowania

  WZÓR ZACHOWNIA

  „schemat postępowania dotyczący ważnej społecznie sytuacji, uznawany i przyjęty w danej zbiorowości czy społeczeństwie (Szczepański 1972)

  Wzory zachowania- wszelkie reguły i sposoby działania jednostek czy grup w określonych sytuacjach

  rzeczywiste (realne)

  uświadomione...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura jako atrybut człowieka

  CHARAKTERYSTYKA KULTURY JAKO ATRYBUT CZŁOWIEKA (SZACKA 2003)

  k obejmuje całość życia człwoieka

  pojęcie k nie ma charakteru wartościującego (kulturowy, nie kulturalny)

  k jest tworem zbiorowym 1) jako zobiektywizowany system; 20 jako proces tworzenia k

  k narasta, przekształca się w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy definicji kultury

  TYPY DEFINICJI- KROEBERE I KLUCKHONAN 1952

  „ na kulturę składają się wzory spos myślenia, odczuwania, reagowania”; „ zasadniczy trzon kult. Stanowią idee, a szczególnie związane z nimi wartości”

  opisowo- wyliczające- (Taylor) „kultura , czyli cywilizaczj, jest to złożona całość, która...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura i cywilizacja

  KULTURA I CYWILZACJA

  term.”cultura” oznaczał początkowo uprawę ziemi; później został rozszerzony na zjawiska intelektualne nzywając filozofię „kulturą ducha”

  - term. „cywilizacja”- obejmuje całokształt społecznego dorobku w zakresie techniki, nauki, sztuki i politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania życia społecznego

  PODSTAWY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

  Życie społeczne- wg. Szczepańskiego to „ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania zbiorowości i jednostek znajdujących się na pewnej ograniczonej przestrzeni- wszędzie tam, gdzie wskutek znajdowania się na ograniczonej przestrzeni osobniki żywe, korzystające z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie socjologiczne

  TEORIA KONFLIKTU (MRKS, WEBER); Simmel, Dahrendorf

  - zmiana społeczna nie jest czymś wyjątkowym/patologicznym

  - konflikt dominuje także w stosunkach między ludźmi

  - nierówności są źródłem napięć i konfliktów

  * Marks- współzawodnictwo klas

  * współcześnie (Mills, Dahrendorf, Collins)- koncentracja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza przedsocjologiczna a socjologia naukowa

  SOCJOLOGIA POTOCZNA- oparta na zdrowym rozsądku; na uogólnieniu codziennych doświadczeń w sposób emocjonalny, niesystematyczny i niezweryfikowany

  - zbiór spostrzeżeń przypadkowych i osobistych

  - fragmentaryczna i niespójna

  - pochopna

  - apodyktyczna

  - przesiąknięta stereotypami

  SZTUKA- najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWIACJE W SPORCIE I JAKIE SĄ ICH PRZYCZYNY

  Przejawiające się w sporcie dewiacje, będące jago wytworem, jak i te wyniesione z innych obszarów życia społecznego, stanowią zagrożenia dla „czystego” i „zdrowego” sportu. Dewiacje działają dezintegrująco na sport, jak i ludzi zajmujących się nim. Tymczasem dewiacje mogą wywoływać zmiany w sporcie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt

Do góry