Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Typologia społeczna przydatna w analizach socjologicznych wg. B. Szackiej

  TYPOLOGIA SPOŁECZEŃSTW PRZYDATNA W ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH (B.Szacka, 2003)

  Charakterystyzcne cechy społeczeństw tradycyjnych:

  oparte na rolnictwie, gospodarka naturalna

  jednostkami produkcyjnymi samowystarczalne gospodarstwa domowe

  słaba wymiana towarowa i rynek

  brak dążności do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naród a społeczeństwo

  NARÓD A SPOŁECZEŃSTWO

  N ma wszystkie cechy S; S nie a wszystkich cech N

  Z N wiążą się uczucia: S nie budzi emocji

  N jest wartością autoteliczną: S ma wartość instrumentalną jako forma organizacji życia zbiorowego w obrębie jakiegoś terytorium

  Członkowie jednago N wchodzą...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy zbiorowości społecznej wg. Tonniesa

  2 TYPY ZBIOROWOSCI SPOLECZNEJ (TONNIES) (W-wspolnota, S- stowarzyszenie)

  wiezy laczace ludzi: W pokrewienstwo, braterstwo sasiedztwo; S umowy, wymiana dobr materialnych wyrachowaie

  we wzajemnych stosunkach ludzie uczestnicza jako: W osobowosci; S role spoleczne

  srodki kontroli W zwyzcaj...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnego narodu

  Powstanie nowoczesnego narodu

  Przez pojecie „nowoczesny naród” rozumie się taki stna i stopień rozwoju społeczności narodowej, w którym:

  wszystkie sfery, warstwy czy klasy spoleczne, nawet najniższe warstwy społeczeństwa, charakteryzują się poczuciem przynależności i tożsamości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje wyodrębniania się narodów

  Konceprcje wyodrębniania się narodu

  konceprcja naturalistyczna – naród jako twór społeczny ukierunkownay właściwościami środowiska geograficznego w którym pewna grupa rasowa przez wieki zamieszkiwała, przekazując swe właściwości psychofizycne następującym po sobie generacjom (koncepcja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie narodu

  Naród

  Kłosowski – „naród jest wspólnotą kultury, a jego więź nosi charakter emocjonalny”

  emocje odróżniają stosunek do narodu od stosunku od społeczeństwa, którego więź ma cechy instrumentalne, praktyczne, rzeczowe

  bywają społęczeństwa wielonarodowe, niejednolite pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia małżeństwa i rodziny

  Typologia małżeństwa

  Czynniki wyboru partnera:

  bliskość przestrzenna – kojarzenie małżeństwa tylko wśród znajomych i powinowatych

  wyobrażania o idealnym partnerze – rozwijanie przez młodych ludzi w okresie zbliżającego się wieku upoważniającego do zawarcia małżeństwa

  obraz...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza grupowa i formy przywództwa

  Władza grupowa – wyraża się w kontroli jednego człowieka nad innymi, polega na wymuszaniu zachowań uznanych za obowiązkowe lub pożądane z punktu widzenia grupy

  S.Ossowski przez władzę rozumie „możność podejmowania i realizacji niezależnie od woli ludzi, w których decyzja w taki czy inny sposób...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa społeczna i jej klasyfikacje

  Grupa społeczna

  Pary i dwójki – to najmniej liczna zbiorowość o najwyraźniej ograniczonej ilości członków, skupiającej dwie osoby różnej lub tej samej płci

  Typy par:

  1. pary połączone więzią stosunków seksualnych

  2. pary połączone więzią pokrewieństwa

  3. pary i dwójki przyjaciół

  4. pary...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola społeczna i jej elementy

  KONTROLA SPOŁECZNA

  rodzaje

  - kontrola zewnętrzna

  - kontrola wewnętrzna

  2. elementy

  - zwyczaje – zinstytucjonalizowanymi (chociaż niekoniecznie sformalizowanymi) wzorami zachowań w sytuacjach nieobojętnych dla grupy jako całości

  - obyczaje – opierają się nie tylko na internalizacji wartości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt

Do góry