Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kategorie kultury

  W kulturze rozróżnia się również kategorie. Przez kategorie rozumie się wielkie podstawowe działy kultury globalnej wyodrębnione w ujęciu synchronicznym, a różniące się charakterem składających się na nie elementów w sposób uzasadniający z metodologicznych i teoretycznych wzglądów ich odrębne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /2 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOMIA

  Jest to sytuacja, w której typowe normy kierujące zachowaniem nie są już dłużej odpowiednie ani skuteczne. Skutkiem anomii jest obniżenie zdolności społeczeństwa do kształtowania odpowiednich zachowań.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA I ROZPAD WIĘZI

  DEZORGANIZACJA SPOŁ.- JEST ZESPOŁEM PROCESÓW, SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z WIELKOŚCI ZJAWISK SPOŁ. I ZACHOWAŃ ANORMALNYCH KTÓRYCH WYSTĘPOWANIE I INTENSYWNOŚĆ ZAGRAŻA KONTYNUACJI PROCESÓW ŻYCIOWYCH.

  NA DEZORGANIZACJĘ WPŁYWAJĄ NASTĘPUJĄCE ZJAWISKA:

  - ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

  - WZROST...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY WIĘZI SPOŁECZNEJ

  WIĘŻ SPOŁECZNA - TO OGÓŁ STOSUNKÓW,POŁĄCZEŃ I ZALEŻNOŚCI SKUPIAJĄCYCH JEDN.W ZBIOROWOŚCI LUDZKIEJ.

  TYPY WIĘZI SPOŁ.

  1.W UJĘCIU GENETYCZNYM (OKREŚLENIE PODSTAW, NA KTÓRYCH SIĘ OPIERA)

  A) WIĘŹ NATURALNA, DANA CZŁOWIEK., PRZEZ SPOŁECZNE WARUNKI URODZENIA.

  B) WIĘŹ STANOWIONA, WYNIKAJĄCA...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWORZENIE SIĘ WIĘZI SPOŁECZNEJ

  W dzisiejszym społeczeństwie jednostka należy do kilku kategorii socjologicznych, gdzieś mieszka, pracuje, ma jakąś płeć, wiek itp. Wśród danej zbiorowości powstają wspólne interesy.

  Występuje więc pewien stopień solidarności, lojalności, a zarazem dystans względem innych. Członkowie danej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizacja pierwotna, wtórna i tercjalna

  Socjalizacja pierwotna – składowa procesu socjalizacji, polega na tym, że jednostka identyfikuje się z grupami z którymi weszła w kontakt niejako naturalnie, np. w procesie dorastania dziecko naturalnie identyfikuje się z rodziną lub grupą koleżeńską.

  Socjalizacja wtórna – składowa procesu socjalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe funkcje socjologii jako nauki

  Diagnostyczna – polega na dostarczaniu praktykom wiedzy o sytuacji, w obrębie której zamierzają działać; badacz dostarcza wiedzy o pewnym wycinku rzeczywistości społecznej celem:

  usunięcia niepożądanego stanu rzeczy;

  oceny skuteczności określonej akcji;

  zebranie danych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe stanowiska teoretyczne w socjologii

  Emile Durkheim (1858-1917) - przedmiotem zajmowania się socjologii są fakty społeczne (np. moda, język, dogmaty religijne, obyczaje, itp.)

  Max Weber (1864-1920) – przedmiotem działania socjologii są działania społeczne. Dla Webera socjologia była nauką, „która dąży dzięki interpretacji do zrozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia, a wiedza potoczna o społeczeństwie

  SOCJOLOGIA – to nauka o społeczeństwie.

  Nazwa pochodzi od łac. słowa societas, (społeczeństwo) oraz od greckiego słowa logos – nauka.

   Termin socjologia został użyty po raz pierwszy przez A. Comte'a, który starał się stworzyć „naukę o społeczeństwie” na wzór nauk przyrodniczych

  Celem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /2 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy i warstwy społeczne w perspektywie stratyfikacyjnej i strukturalnej

  STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

  Stratyfikacja społeczna to zróżnicowanie społeczeńśtwa jako całości pod względem dochodu, wykszałcenia, zawodu, pozycji społecznej, prestiżu (Dyoniziak i in. 1997)

  Ujęcia współczesne klasy spolecznej

  rozumienie klasy w perspektywie stratyfikacyjnej

  klasy rozumiane są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 958

  praca w formacie txt

Do góry