Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przestrzeń społeczna organizacji

  Podobnie jak poszczególni ludzie tak też i organizacje, które ich skupiają, zajmują określone miejsce w przestrzeni społecznej, którą współtworzą istoty ludzkie żyjące na danym terytorium i wytwory materialne i niematerialne życia społecznego. Przestrzeń społeczna jest ogólniejszym pojęciem, które...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie organizacji społecznej, cele i funkcje

  Organizacja społeczna jest to celowo zorganizowany zespół ludzki oraz racjonalnie dobrany system metod i środków. W socjologii termin ten służy do określania:

  • Szeroko pojętej organizacji społecznej - z którą łączy się istniejące w danym społeczeństwie uporządkowane współżycie i współdziałanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /6 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOŁECZEŃSTWO MOBILNE

  SPOŁECZEŃSTWO MOBILNE (RUCHOME) TO TAKIE ,KTÓREGO ZNACZĄCA GOSPODARCZO, POLITYCZNIE NAUKOWO... ITD.

  CZĘŚĆ MOŻE PROWADZIĆ SWOJE ŻYCIE (PRACA, ZABAWA...) NIE TYLKO W WARUNKACH STACJONARNYCH , ALE TAKŻE W RUCHU LUB POZA STAŁYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA I PRACY.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka społeczeństwa informacyjnego

  Społeczeństwo informacyjne to takie społeczeństwo, w którym produkcja towarów i usług w znacznej mierze zależy od przekazywania informacji. Powstanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego ma wiele konsekwencji. Zmienia się skład zawodowy i pojawia płynność rynku pracy zagrażająca stabilizacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój społeczny w świetle teorii socjologicznych

  Rozwój społeczny – wieloetapowy, historyczny proces przemian społecznych, przebiegający w określonym kierunku, powodujący wzrost stopnia zorganizowania danego społeczeństwa

  (grupy, zbiorowości, itp.) nacechowany określonymi prawidłowościami rozwojowymi.

  W XIX wieku powstały 3 wielkie, klasyczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /7 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty społeczne – geneza, typologia, funkcje i sposoby ich rozwiązywania

  Konflikt – (łac. Confliktus-zderzenie, spór przed sądem)

  Bywa rozmaicie definiowany. W najszerszym ujęciu obejmuje takie pojęcia jak: sprzeczność, rywalizacja, konkurencja, protest, napięcia, agresja, walka itp.

  Pojęcie to przez wielu socjologów wielokrotnie definiowane, terminowi nadaje się bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /6 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja społeczna – wymiar procesualny, statystyczny, psychiczny, kulturowy

  Adaptacja dotyczy społecznej potrzeby przystosowania się do środowiska fizycznego, co ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o zdobywanie środków umożliwiające przeżycie. Adaptacja jest funkcją gospodarki. (wg Parsonsa)

  ADAPTACJA SPOŁECZNA, socjol. proces dostosowywania się jednostki lub grupy do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /4 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana i modernizacja w perspektywie socjologicznej

  Zmiany

  Zmiana jest stałym elementem życia społecznego. Wszystkie społeczeństwa doświadczają zmian społ. – istotnych zmian wzorów kultury i struktury społ., które znajdują odbicie w zachowaniach społ. Niektóre plemiona zmieniają się powoli a niektóre szybciej St. Zj. Zmiany te przebiegają w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROSTRUKTURY – NARÓD i PAŃSTWO

  Państwo, Naród, wspólnota składająca się z makrostruktur, wzajemnie na siebie oddziałujących i zależnych od siebie. Pierwszą strukturą jest ludność danego narodu, państwa, którą cechuje, liczebność, status społeczny, materialny, pozycja w grupie, wykształcenie, wielowarstwowość klas.

  Poprzez akt...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realistyczne i nominalistyczne ujęcie grupy społecznej

  Opozycja 2 stanowisk – realizmu i nominalizmu socjologicznego:

  1. realizm socjologiczny zakłada, że społeczeństwo jest nowym (poza jednostkowym) osobnym bytem. Ze wszystkich jednostek powstaje nowa jakość, to nie jest suma wszystkich cech. Badając jednostkę można dostrzec grupę gdyż wyciska ona na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt

Do góry