Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Skład ciany górnej czaszki

  W skład ściany górnej czaszki, stanowiącej jej sklepienie (calva-ria; calvus = łysy), wchodzą: łuska czołowa, obie kości ciemieniowe i niewielka część łuski potylicznej. Łuska czołowa (sąuama fronta-lis) stanowi płasko-wypukłą część kości tworzącej czoło i przednią część właściwego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie produktu i firmy

  Pozycjonowanie produktu

  Pozycjonowanie produktu- są to działania prowadzące do tego, aby w świadomości konsumentów docelowych produkt zajął określone, wyróżniające i pożądane miejsce w porównaniu z produktami konkurencji. Pozycjonowanie jest więc wykreowaniem takiego wizerunku produktu który...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie produktu i firmy

  Pozycjonowanie produktu

  Pozycjonowanie produktu- są to działania prowadzące do tego, aby w świadomości konsumentów docelowych produkt zajął określone, wyróżniające i pożądane miejsce w porównaniu z produktami konkurencji. Pozycjonowanie jest więc wykreowaniem takiego wizerunku produktu który...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wdrażania systemów informatycznych

  Przyczyny wdrażania systemów

  Najczęściej wymienianymi przyczynami wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w firmach są (G. Curtis 1995, s. 338):

  niewydolność aktualnie stosowanych systemów informacyjnych, które nie radzą sobie ze wzrostem wymagań użytkowników, ograniczenie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt w organizacji

  Konflikt organizacyjny jest przejawem określonego zachowania się ludzi, świadomie wybieranego dla realizacji swoich celów, których osiągnięcie wymaga naruszenia interesów innych podmiotów organizacyjnych – przy czym sprzeczność leżąca podstaw konfliktu nie musi występować obiektywnie.

  Konflikty...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /5 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problematyka wartości organizacyjnych (układ wartości organizacyjnych)

  Przyjmuje się, że kształtowanie kultury organizacyjnej jest związane z:

  - charakterem otoczenia, zwłaszcza jego wymiarem kulturowym – systemem wartości społeczeństwa i uznawanych sposobów postępowania oraz regionalne lub lokalne wartości kulturowe mające decydujący wpływ na proces określania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja i informacja w organizacji

  Pod pojęciem komunikacji kryje się proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji wewnątrz organizacji oraz pomiędzy organizacją a otoczeniem. Celem komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja bądź zmiana wiedzy, postaw, lub zachowań w kierunku zgodnym z interesem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /4 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele organizacji

  Dopasowanie organizacji do otoczenia wymaga takiego określenia celów, które pozwalałyby w maksymalnym stopniu skorelować możliwości i potencjał organizacji z potrzebami i wymaganiami otoczenia.

  Każda organizacja posiada pewien zestaw wartości ukierunkowujących sposób myślenia o jej przyszłości- ten...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacji społecznej

  Organizacja jest zintegrowanym zbiorem pozycji i stosunków społecznych, której wszystkie elementy składowe tworzą swoista całość, realizującą społeczne funkcje i dążącą do osiągnięcia założonych celów- jednocześnie przyjmujemy, że elementy te występują w określonej konfiguracji tworzącej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /2 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologie organizacji

  Typologia organizacji jest to podział organizacji ze względu na ich przedmiot działań, —„wielkość, zasięg oddziaływania, trwałość, dostępność, jawność ich istnienia i działania oraz stopień sformalizowania.

  1. Przedmiot działań

  Organizacje mogą działać w rozmaitych sferach społecznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /9 999

  praca w formacie txt

Do góry