Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Przygotowanie podłoży stałych

  Rozlewanie pożywki na płytki Petriego:

  odkorkować kolbkę z pożywką i opalić jej wylot w płomieniu palnika; 

  uchylić lekko wieczko szalki Petriego i wlać do niej pożywkę tak aby utworzyła na dnie kilkumilimetrową warstwę (około 10 ml podłoża);

  zamknąć...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Składniki odżywcze

  Metabolizm komórki opiera się na dwóch przeciwstawnych procesach, które łączy proces wytwarzania, gromadzenia i przekazywania energii. Są to:

  Anabolizm (asymilacja) – pobieranie z otoczenia i synteza na drodze redukcji związków o dużej złożoności (małej entropii), przy wykorzystaniu energii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Przygotowanie podłoży płynnych

  Rozlewanie bulionu odżywczego do probówek:

  przygotować w statywie, szereg jałowych probówek z korkami o pojemności około 25ml;

  odkorkować kolbkę z podłożem i opalić jej wylot w płomieniu palnika;

  odkorkować probówkę i opalić jej wylot w płomieniu palnika;

  rozlewać bulion do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład chemiczny mikroorganizmów

  Skład chemiczny drobnoustrojów jest zbliżony do składu chemicznego innych organizmów. Około 80% stanowi woda, która z jednej strony jest środowiskiem wewnętrznym komórki, w którym przebiega szereg reakcji chemicznych, a z drugiej odgrywa czynną rolę w tych reakcjach. Do innych bardzo ważnych związków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Temperatura

  Mikroorganizmy rozwijać się mogą w bardzo szerokim zakresie temperatur, od – 23°C (silnie zasolone wody Antarktydy w których stwierdzono obecność bakterii z rodzaju Corynebacterium i grzybów z rodzaju Sporobolomyces) do 113°C (gorące źródła, kominy termalne – Pyrodictium brockii). Większość...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW

  Skład ilościowy (liczebność) i jakościowy (różnorodność gatunkowa) mikroflory różnych środowisk jest odmienny, niekiedy nawet bardzo specyficzny. Zależy on od właściwości gatunkowych mikroorganizmów oraz od czynników ekologicznych: abiotycznych (fizycznych i chemicznych) oraz biotycznych (dodatnich i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drobny sprzęt i szkło laboratoryjne

  Igła preparacyjna – prosty drucik osadzony w oprawce, służący do posiewów wgłębnych bakterii, sporządzania preparatów mikologicznych. Może być zakończony haczykiem i wtedy służy do przeszczepiania grzybów.

  Eza – wykonany ze specjalnego rodzaju stali, często platynowy i osadzony w oprawce drut...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY JAŁOWIENIA

  W badaniach mikrobiologicznych ogromny wpływ na uzyskiwane wyniki ma higiena osobista oraz jałowość pomieszczeń, sprzętu i pożywek, które są wykorzystywane w pracy. W metodach jałowienia, wykorzystywanych również w medycynie, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i w życiu codziennym, zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY JAŁOWIENIA - Metody fizyczne

  Zastosowanie wysokich temperatur (na sucho lub na mokro):

  Gotowanie. Szkiełka podstawowe i nakrywkowe gotuje się w roztworze mydła lub środka myjącego, a następnie dokładnie płucze stosując na koniec wodę destylowaną. Po umyciu przechowuje się je na sucho w specjalnych pojemnikach, bądź...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /9 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działy mikrobiologii

  Poszerzenie zakresu i tematyki badań mikrobiologicznych w XX w spowodował podział mikrobiologii na szereg działów, np. mikrobiologię ogólną zajmująca się budową, funkcjami życiowymi i przemianą materii i mikrobiologię szczegółową zajmującą się poszczególnymi grupami mikroorganizmów (wirusologia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 206

  praca w formacie txt

Do góry