Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Posiewy materiału metodą powierzchniową i wgłębną

  Z czystej kultury bakterii wykonać przesiew na podłoże płynne, skos i słupek agarowy oraz płytkę Petriego zgodnie z omówionym sposobem postępowania. Posiewy wykonać ezą, a w przypadku słupka agarowego zastosować do posiewu igłę. Wszystkie posiane próby opisać imieniem oraz nr stołu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW

  Jedna z definicji mówi, że „drobnoustroje to organizmy wszędobylskie”, występujące na całej kuli ziemskiej - w całej biosferze, tj.:

  w powietrzu – są stałym składnikiem aeroplanktonu - zdolne do kiełkowania formy przetrwalne spotyka się nawet na wysokości ponad 5 tys.m npm.

  w wodach –...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład pożywek hodowlanych

  Pożywki hodowlane zwane inaczej podłożami mikrobiologicznymi służą do hodowli mikroorganizmów w warunkach laboratoryjnych. Stosując różne podłoża możemy prowadzić izolację mikroorganizmów, różnicować je, namnażać oraz identyfikować.

  Podstawowym materiałem budulcowym komórki, stanowiącym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /4 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Tlenowość: potencjał oksydacyjno - redukcyjny

  W warunkach naturalnych z natlenieniem środowiska łączy się zagadnienie potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (Eh) mierzonego w woltach lub miliwoltach. Przy lepszym natlenieniu wartości potencjału redox są dodatnie i wyższe (do +0,4), a przy gorszym są niższe i przybierać mogą wartości ujemne (-0,4)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział pożywek hodowlanych

  Podłoża hodowlane podzielić możemy biorąc pod uwagę:

  skład chemiczny:

  naturalne – bulion, mleko, brzeczka słodowa, melasa buraczana

  syntetyczne – złożone z odczynników chemicznych o ściśle znanym składzie ilościowym i jakościowym

  półsyntetyczne – przygotowane z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlenowe metody hodowli mikroorganizmów

  Hodowle powierzchniowe – na powierzchni pożywek zestalonych;

  Hodowle statyczne –służą do badań morfologii, fizjologii, biochemii oraz otrzymywania czystych kultur;

  Hodowle wgłębne – wzrost mikroorganizmów zachodzi w całej objętości pożywki płynnej na skutek ciągłego ruchu pożywki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje pożywek stosowanych w mikrobiologii (przykłady)

  Pożywki ogólnego zastosowania

  bulion zwykły, odżywczy, brzeczka słodowa

  agar zwykły, odżywczy, bulion z agarem

  żelatyna

  Pożywki wybiórcze stosowane do hodowli bakterii:

  podłoża dla beztlenowców (podłoże Wrzoska, Wilsona-Blaira)

  podłoża dla pałeczek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beztlenowe metody hodowli bakterii

  Prowadzi się je eliminując ze środowiska hodowlanego tlen następującymi metodami:

  fizycznymi – np. wypompowanie tlenu ze środowiska lub przez hodowlę bakterii w pożywce płynnej zawierającej tkankę zwierzęcą (kawałki wątroby, nerki lub mięśnia sercowego np. pożywka Wrzoska) lub tkankę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Przygotowywanie pożywek

  Znając skład jakościowy i ilościowy pożywki, dodaje się do wody destylowanej poszczególne składniki zgodnie z podaną recepturą, następnie ogrzewa na gazie do momentu uzyskania klarowności płynu i koryguje pH (jeżeli jest różne od oczekiwanego).

  W zależności od rodzaju pożywki i wymaganych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Kwasowość: odczyn środowiska

  pH lub stężenie jonów wodorowych jest jednym z czynników, który znacząco wpływa na ilościowy i jakościowy skład mikroflory w danym środowisku. Chociaż pH soku komórkowego mikroorganizmów utrzymuje się na poziomie bliskim obojętnemu, co zapobiega rozkładowi wrażliwych na działanie kwasów i zasad...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 228

  praca w formacie txt

Do góry