Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Różnice płciowe czaszki

  Do wieku pokwitania różnice między czaszką żeńską a męską są nieznaczne: występują one wyraźnie dopiero u osób dorosłych. Czaszka dorosłej kobiety jest na ogół delikatniejsza od męskiej, jest ona lżejsza i mniejsza; jej pojemność jest mniej więcej o 10% mniejsza od męskiej. Ściany są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice czaszki związane z wiekiem

  Noworodek ma stosunkowo bardzo wielką część mózgową czaszki i bardzo małą jej część twarzową. Guzy czołowe i ciemieniowe są wydatne (największa szerokość czaszki leży na poziomie guzów ciemieniowych), natomiast wszystkie inne wyniosłości kości, jak: gładzizna. łuki brwiowe, wyrostki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /3 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa funkcjonalna czaszki

  Konstrukcja czaszki musi odpowiadać przede wszystkim wymaganiom mięśni żwaczowych, jako czynnikom pracującym z największą siłą. Działanie innych mięśni poruszających głowę i działanie masy głowy mają mniejsze znaczenie Poznaliśmy poprzednio wzmocnione pasma podstawy czaszki; zapoznamy się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytrzymałość czaszki

  Czaszka ma znaczną zdolność sprężystego odkształcania się. Wiele doświadczeń przemawia za tym zupełnie wyraźnie. Jeżeli poddamy czaszkę bocznemu uciskowi, jej wymiar poprzeczny zmniejszy się o 3—4 mm, a po ustaniu ucisku powraca do normy Kiedy okopconą czaszkę rzucimy na białą płytę, wtedy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /2 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyczuwalność kości czaszki

  Na ogół powierzchnia głowy jest pokryta cienkimi tylko warstwami miękkimi; w związku z tym można wyczuć dotykiem większe części jej powierzchni. Całe sklepienie, do przodu aż do łuków brwiowych, do tyłu aż do kresy karkowej górnej, daje się z łatwością wymacać. Również ściany boczne są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół zażuchwowy

  Dół zażuchwowy (fossa retromandibularis*) jest to przestrzeń zawarta między gałęzią żuchwy a wyrostkiem sutkowatym. W głąb sięga aż do wyrostka rylcowatego i do bocznej ściany gardła. Zawiera on część ślinianki przyusznej; w przestrzeni tej nerw twarzowy dzieli się na obie swe gałęzie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół podskroniowy

  Dół podskroniowy (fossa infratemporalis) leży z obu stron poniżej i przyśrodkowo od łuku jarzmowego; ku górze przedłuża się w dół skroniowy, ku tyłowi w dół zażuchwowy, ku dołowi przechodzi w przestrzeń przygardłową. Ściana górna jest utworzona przyśrodkowo przez powierzchnię podskroniową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół skroniowy

  Dół skroniowy (fossa temporalis), ograniczony od góry, od tyłu i częściowo od przodu kresą skroniową, leży obustronnie na powierzchni bocznej czaszki. Granicę dolną stanowi grzebień podskroniowy i brzeg dolny łuku jarzmowego; w tych miejscach dół skroniowy jest w znacznej części otwarty. Ściana...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama ustna

  Ze wszystkich jam czaszki jama ustna (ccwitas oris) jest w najmniejszym stopniu ograniczona częściami kostnymi. Ściany boczne właściwej jamy ustnej są ograniczone przez wyrostki zębodołowe szczęki, część zębodołową żuchwy i osadzone w nich zęby. Sklepienie jest utworzone przez podniebienie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoki przynosowe

  Zatoki przynosowe (sinus paranasales), z którymi zapoznaliśmy się przy opisie odnośnych kości, powstają w odwrotnym kierunku niż małżowiny, tzn. jako wpuklenia błony śluzowej, które od jamy nosowej wrastają w otaczające kości. Od kości tych wzięły też swą nazwę. Pojemność wszystkich zatok...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /2 059

  praca w formacie txt

Do góry