Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Obojczyk

  Obojczyk (clavicula\ clavis, kleis = klucz) jest mocną, w kształcie litery S wygiętą kością długą, położoną bezpośrednio pod skórą; stanowi ona wyraźną granicę między szyją a klatką piersiową. Obojczyk biegnie obustronnie od górnego końca mostka, gdy ramię zwisa, mniej więcej poziomo, w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura i jej struktura

  KULTURA to ogół wytworów i działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych (utrwalonych) i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowością i następnym pokoleniom.

  Kultura a cywilizacja.

  CYWILIZACJA...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości kończyny górnej

  Wszystkie kości kończyn rozwijają się na podłożu chrzęstnym. jedyny wyjątek stanowi część środkowa obojczyka, która powstaje jako kość okładzinowa. Kości kończyn wykazują juz w stadium chrzęstnym swą późniejszą postać, choć przeważnie w formie jeszcze bardzo niekształtnej.

  Z zawiązku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie socjologii potocznej i jej podstawowe błędy

  Socjologia potoczna – to raczej stereotypy, wiedza nie mająca charakteru naukowego, nie poparta badaniami, choć niektóre twierdzenia mogą być prawdziwe.

  Podstawowe błędy socjologii potocznej:

  1. Nie można przyjąć zalozenia, ze znamy społeczeństwo, rzeczywistość, zbiorowości ponieważ w nich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i funkcje socjologii

  Socjologia – Twórca socjologii A. Comt’e. Jest to nauka o społeczeństwie ale dokładnie przedmiotem jej zainteresowań są zjawiska i procesy prowadzące do powstania różnych form życia zbiorowego ludzi i struktury tych zbiorowości, zjawiska i pracy zachodzącej w tych zbiorowościach, wynikające ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot zainteresowań pierwszych socjologów

  Nazwa nauki socjologia została wprowadzona przez przedstawiciela oświecenia Augusta Comte. Uzywal on jednak terminu socjologia zamiennie z terminami filozofia spoleczna i polityczna. Podkreslal ze socjologia jako nauka o społeczeństwie ma badac podstawowe zasady funkcjonowania świata społecznego.

  Wierzyl ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokolenie X, Y

  Pokolenie X - Według różnych ujęć terminem tym obejmuje się pokolenie urodzone pomiędzy 1961 a 1981 rokiem. Termin pokolenie X powszechnie używany jest na gruncie demografii, nauk społecznych, marketingu a także funkcjonuje w kulturze popularnej. Obejmuje on swoim znaczeniem, określoną grupę ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina tradycyjna a współczesna

  Rodzina tradycyjna:

  duża, wielopokoleniowa,

  biologicznie zdeterminowana,

  produkcyjna,

  patriarchalna,

  zinstytucjonalizowana,

  oparta na małżeństwie i rozsądku,

  zachowująca integralność dzięki normom,

  otwarta,

  stabilna,

  sakralna,

  zdeterminowana przez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest sieć

  Główne funkcje i procesy wieku, w którym żyjemy (wieku informacji) ogniskują się wokół sieci, jest coraz mniej miejsca dla analfabetów komputerowych.

  SIEĆ:

  1. zbiór wzajemnie powiązanych węzłów, punktów, w których krzywa przecina samą siebie, a czym ów węzeł jest zależny od konkretnych sytuacji np.:...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co stanowi granice dla jednostki

  Odnosząc się do aktualnej sytuacji polskiej młodzieży, zauważa się, że rzeczywistość, w której przychodzi jej startować do przyszłych ról społecznych, warunkowana jest zarówno przez bardzo złożone wewnętrzne procesy związane z przekształceniami polityczno-gospodarczymi w Polsce, jak i przez naciski...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /2 230

  praca w formacie txt

Do góry