Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wyrostek kruczy

  Wyrostek kruczy (processus coracoideus; koraks = kruk) rozpoczyna się na brzegu górnym między panewką stawową a wcięciem łopatki; jest on gruby, okrągławy i biegnie wpierw do przodu i ku górze, następnie zakrzywia się silnie haczykowato i kieruje bocznie, kończąc się tępym wierzchołkiem.

  Do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek barkowy

  Wyrostek barkowy (acromion; akros = punkt końcowy, omos = = bark) wystaje nad boczny kąt łopatki. Na jego brzegu przyśrodkowym, spłaszczonym w kierunku od góry ku dołowi, znajduje się mała powierzchnia stawowa dla połączenia z obojczykiem (facies articularis acromialis), na brzegu bocznym przyczepiają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota osobowości społecznej i kształtujące ją elementy

  NATURA LUDZKA to zespół trwałych zdolności i cech motoryzacyjnych działających w organizmie ludzkim i zmuszającym go do zaspokojenia nie tylko potrzeb biologicznych lecz także do aktywnego przystosowania się do środowiska społecznego i kulturalnego, a więc to także zdolność do tworzenia wartości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łopatka

  Łopatka (scapula) jest płaską, cienką, trójkątną kością, która przylega do ściany grzbietowej klatki piersiowej. Łopatka stanowi więc część tylną obręczy; kąt boczny wystaje nad klatkę piersiową, brzeg przyś-rodkowy ciągnie się od drugiego lub trzeciego do siódmego lub ósmego żebra...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność obojczyka

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura masowa i jej znaczenie

  Kultura masowa:

  Kultura masowa do kultura czasu wolnego.

  Odwołuje się ona do uniwersalnych zainteresowań odbiorcy.

  Na ogół pozbawiona jest problemów kontrowersyjnych.

  Homogenizacja treści (wymieszanie poziomów kultury symbolicznej): upraszczająca przez zestawienie.

  Jej odbiorcami...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój obojczyka

  Część środkowa obojczyka rozwija się na podłożu tkanki łącznej jako kość okładzinowa, natomiast oba końce zawiązują się na podłożu chrzęstnym. Obojczyk należy do kości, które najwcześniej kostnieją; już w końcu szóstego tygodnia życia płodowego w części środkowej obojczyka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniec barkowy

  Koniec barkowy (extremitas acromialis) jest spłaszczony w kierunku od góry do dołu i zakończony bocznie małą, owalną i słabo wypukłą powierzchnią stawową, pokrytą chrząstką włóknistą. Powierzchnia ta (facies articularis acromialis) łączy się z powierzchnią stawową wyrostka barkowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniec mostkowy

  Koniec mostkowy (extremitas sternalis) jest zgrubiały i kończy się mniej więcej trójkątną i nieco siodełkowato zakrzywioną powierzchnią stawową mostkową (facies articularis sternalis), pokrytą chrząstką włóknistą, która przylega do wcięcia obojczykowego mostka. Do powierzchni dolnej końca...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy wpływu kontroli na życie społeczne

  1. Socjalizacja:

  SOCJALIZACJA to proces wpływu środowiska na jednostkę wprowadzający ją do udziału w życiu społecznym. (socjalizacja pierwotna i wtórna)

  WYCHOWANIE to celowe oddziaływanie wychowawcy na wychowanka, zmierzające zwykle do przekazania wychowankowi tylko tych elementów kultury, które są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt

Do góry