Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kości przedramienia

  Kościec przedramienia jest utworzony przez dwie wysmukłe, lekko łukowato od siebie odgięte, długie kości: promieniową, leżącą po stronie kciuka, i łokciową, położoną po stronie małego palca. Kości te łączą się ruchomo, tak górnymi, jak i dolnymi swymi końcami i obejmują dość znaczną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /2 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kości ramiennej

  Na szczególną uwagę zasługuje skręcenie części bliższej kości ramiennej (torsio humeri) w stosunku do osi bloczka, które odbywa się zarówno w rozwoju rodowym człowieka, jak i osobniczym. U niższych Naczelnych długa oś głowy kości ramiennej w stosunku do osi bloczka ustawiona jest mniej więcej pod...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości ramiennej

  Kość ramienna kostnieje z ośmiu punktów, po jednym dla następujących części trzonu, głowy, guzka większego, guzka mniejszego, główki, bloczka i obu nadkłykci.

  Kostnienie rozpoczyna się mniej więcej w środku trzonu w siódmym tygodniu życia płodowego i szybko posuwa się ku obu końcom. TJ...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria potrzeb Maslowa

  Abraham Maslow ujął potrzeby w podstawowe grupy i ustalił hierarchię potrzeb i wzajemne zależności między nimi. Jego zdaniem wszystkie potrzeby da się sprowadzić do jednej z pięciu potrzeb podstawowych. Inne potrzeby do potrzeby pochodne.

  PIRAMIDA POTRZEB MASLOWA:

  Potrzeby estetyczne.

  Widzy i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość ramienna

  Kość ramienna (humerus) jest najdłuższą i największą kością kończyny górnej. Składa się ona z części środkowej, czyli trzonu, i dwóch końców. Zarówno koniec bliższy, jak i dalszy tworzą główki dla stawów ramiennego i łokciowego.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje osobowości. Aktywność człowieka w życiu społecznym

  Rodzaje osobowości:

  Ze względu na budowę: zintegrowana, zdezintegrowana.

  Ze względu na sposób realizacji: aktywna, pasywna.

  -zintegrowana-czynniki tworzące osobowość są sharmonizowane i osobowość jest mocna.

  -zdezintegrowana- gdy coś się nie układa, coś nie pasuje.

  -aktywna-potrafi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność łopatki

  Cechą charakterystyczną łopatki człowieka jest jej znaczna długość. Pionowa postawa ciała i duża ruchomość kończyny górnej doprowadziły do silnego rozwoju mięśni obrotowych stawoi ramien-nego, które z kolei wywołały wydłużenie łopatki. Rówmież znaczna wysokość grzebienia łopatki jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój łopatki

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość zintegrowana oraz przyczyny jej dezintegracji

  OSOBOWOŚĆ ZINTEGROWANA to taki rodzaj osobowości w której tworzące ją czynniki tworzące osobowość są sharmonizowane.

  Przyczyny jej dezintegracji:

  Uczestnictwo w kilku grupach społecznych narzucających jednostce rozbieżne wzory, role i wartości.

  Trwałe uczestnictwo w życiu i wybieranie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura łopatki

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt

Do góry