Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Staw łokciowy

  Staw łokciowy (articulatio cubiti) jest stawem złożonym. Składa się on z trzech stawów anatomicznie złączonych z sobą i objętych wspólną torebką. Dwa z nich, jeden staw zawiasowy i jeden kulisty, współpracują wykonując zgięcie i prostowanie w stawie łokciowym; są to stawy ramienno-łokciowy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch odwodzenia

  Ruch odwodzenia i przy wodzenia jest najwydatniejszy, jeżeli wykonujemy go w płaszczyźnie łopatki w stosunku do osi poziomej ustawionej prostopadle do tej płaszczyzny. W tym położeniu ruch odwodzenia ramienia jest możliwy do poziomu (90°), gdy tymczasem ten sam ruch wykonany w płaszczyźnie czołowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy obrotowe

  W stosunku do długiej osi kości ramiennej odbywają się ruchy obrotowe do wewnątrz, czyli ruchy nawracania ramienia i ruchy obrotowe na zewnątrz albo ruchy odwracania ramienia. Ruchy te są wyraźnie widoczne w czasie obracania przedramienia zgiętego pod kątem prostym w stosunku do powyższej osi. Ruch...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy zginania i prostowania

  Ruchy zginania i prostowania, czyli ruchy unoszenia do przodu i do tyłu, są to ruchy wahadłowe. Najwydatniej wykonujemy je prostopadle do płaszczyzny łopatki w stosunku do osi poziomej leżącej w tej płaszczyźnie. W ruchach tych ramiona poruszają się skośnie do przodu i w kierunku przyśrodkowym lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła obrąbkowo-ramienne

  Więzadła obrąbkowo-ramienne (ligamenta glenohumeralia) dają się uwidocznić w głębokiej warstwie torebki stawowej w jej ścianie górnej i przedniej. Przyczepiają się one, tak jak torebka, do szyjki anatomicznej kości ramiennej i do brzegu obrąbka stawowego panewki. Zazwyczaj odróżniamy trzy niezbyt...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło kruczo:barkowe

  Więzadło kruczo:barkowe (ligamentum coracoacromiale) jest silnym, szerokim, podłużnym, czworokątnym pasmem rozpiętym nad stawem ramiennym. Biegnie ono z powierzchni tylnej wyrostka kruczego do brzegu'przedniego wyrostka barkowego. Więzadło to zwiększa i uzupełnia do pewnego stopnia panewkę dla głowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy łopatki

  Większość ruchów w stawie obojczykowym bocznym i przyśrodkowym wykonywana jest wspólnie i główne ich zadanie polega na przesuwaniu łopatki i całej obręczy kończyny górnej na klatce piersiowej w związku z ruchami ramienia. Łopatka jest zawieszona na klatce piersiowej za pomocą pętli mięśniowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika stawu mostkowo-obojczykowego

  Ruchy w stawie mostkowo-obojczykowym. praktycznie biorąc, są podobne do ruchów stawu kulistego. Wyrostek barkowy opisuje ruch kolisty na powierzchni stożka, którego wierzchołek leży przy mostku, zaś średnica podstawy wynosi 10—12 cm. W ruchach tych. oprócz ruchów do przodu i do tyłu, ku dołowi i ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło międzyobojczykowe

  Więzadło międzyobojczykowe (ligamentum interclaviculare) wraz z kośćmi nadmostkowymi odpowiada części episternum\ jest to więzadło nieparzyste, od góry wklęsłe, rozpięte między przyśrodkowymi końcami obu obojczyków; biegnie ono poprzecznie przez wcięcie szyjne, łącząc się luźną tkanką...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne

  Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne (ligamentum sternoclaińculare anterius et posterius) biegnie w postaci silnych pasm nieco rozbieżnie na przedniej i tylnej powierzchni torebki stawowej od końca mostkowego obojczyka ku dołowi i przyśrodkowo do górnej części rękojeści mostka. Więzadło...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt

Do góry