Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja grup społecznych

  Kryteria klasyfikacji grup społecznych:

  Typy więzi łączącej członków grupy: pierwotne, wtórne, formalne, oraz nieformalne.

  Wielkość grupy (małe, duże).

  Charakter członkowstwa w grupie (dobrowolne i automatyczne, oraz ekskluzywne i inkluzywne).

  Typ solidarności członków grupy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiory społeczne a zbiorowości społeczne

  ZBIÓR SPOŁECZNY to ogół ludzi posiadających jakąś wspólną cechę, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie Ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy.

  ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNE to dowolne skupienia ludzi, w których wytworzyła się i utrzymuje, chociażby przez krótki czas...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja społeczna zbiorowości i jej elementy

  Organizacja społeczna zbiorowości- zespół środków przy pomocy których zbiorowość utrzymuje swoją równowagę wewn. Czyli swój porządek (ład).

  Elementy zbiorowości społecznej:

  Normy organizacyjne- najczęściej sa to reguly określające to co powinno zachowac w dzialaniach i zachowaniach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System instytucji i kontroli społecznej

  KONTROLA SPOŁECZNA to system instrumentów (środków) zapewniających zachodzenie stosunków społecznych.

  Mechanizmy kontroli społecznej:

  Psychospołeczne- kształtujące się poprzez przyjęcie norm i wartości. Mają one charakter przymusu wewnętrznego.

  Materialno-społeczne- wyrażające się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styczności społeczne, ich składniki i rodzaje

  STYCZNOŚĆ PRZESTRZENNA (spotkanie pewnej liczby osób w danej przestrzeni).

  STYCZNOŚĆ PSYCHICZNA (spostrzeżenie cech innych osób) A ŁĄCZNOŚĆ PSYCHICZNA (poznanie, które skutkuje poznaniem pozytywnym)

  STYCZNOŚCI SPOŁECZNE- układy złożone z 3 elementów:

  Przynajmniej z dwóch osób.

  Pewnej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstawanie i objawy stanów frustracyjnych

  Frustracja: Stan pewnego napięcia emocjonalnego spowodowany niemożnością osiągnięcia celu. Jest to:

  -bezpośredni efekt wystąpienia niepokonalnej przeszkody, brak możliwości wycofania się.

  -następstwo przerwania działania

  Objawy frustracji:

  Destruktywność

  -agresja bezpośrednia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota, budowa i rodzaje postaw

  POSTAWA to gotowość jednostki do reagowania w określony sposób na odpowiednie obiekty, jakimi mogą być zarówno przedmioty materialne (rzeczy, ludzie, zwierzęta), jak i idee.

  Postawa składa się z 3 elementów:

  Dwóch zewnętrznych: poznawczego i emocjonalnego.

  I zewnętrznych: zachowaniowego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga

  Motywatory- to takie czynniki, które powodują zadowolenie, a więc motywują.

  Czynniki motywacyjne (wewnętrzne): osiągnięcia, uznanie, awans, praca sama w sobie tj. treść pracy, możliwość rozwoju osobistego, odpowiedzialność.

  Czynniki higieny- to te, które powodują niezadowolenie z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyczuwalność miednicy

  Miednica kostna jest otoczona mięśniami i tkanką tłuszczową, tak że tylko niektóre jej części są wyczuwalne przez skórę. Jednym z ważniejszych punktów orientacyjnych miednicy na żywym jest k o 1 e c biodrowy przedni górny; jest on bardzo często widoczny, stale zaś wyczuwalny, idąc wzdłuż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa miednicy

  Pierścień kostny utworzony przez kość krzyżową, guziczną i obie kości miedniczne obejmujemy wspólną nazwą miednicy (pelvis). Pierścień ten jest włączony między kręgi ruchome kręgosłupa, które dźwiga wraz z masą całego ciała, a kończyny dolne, na których spoczywa; jest on mocniejszy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt

Do góry