Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Modele i strategie socjotechniki

  Trzy modele socjotechniki:

  Model klasyczny (model robota) zakłada wyraźne oddzielenie zleceniodawcy badań od ich wykonawcy. Zleceniodawca przekazuje zadanie do wykonania oraz określa swoje oczekiwania, Zadaniem zaś zleceniobiorcy jest przeprowadzenie badań, danie diagnozy i sformułowanie wniosków o...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota socjotechniki i jej komponenty

  Adam Podgórecki stwierdza, że SOCJOTECHNIKA to proces gromadzenia i wykorzystania wiedzy o zbiorowościach w procesie budowania reguł, określających jak skutecznie oddziaływać na zbiorowości w celu osiągania pożądanych przemian.

  Komponenty:

  - zmiany społeczne w przedmiotach oddziaływania, które chce...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda reprezentacyjna. Podstawowe sposoby doboru próby

  Metoda reprezentacyjna -metoda prowadzenia statystycznego badania częściowego, mającego charakter reprezentacyjny, to znaczy taki, że otrzymane wyniki można uogólnić na rozpatrywaną skończoną populację. Metoda reprezentacyjna jest więc działem statystyki matematycznej.

  1 próby pobierane drogą losową(...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i bariery stosowania metody eksperymentu

  METODA EKSPERYMENTÓW - polega na badaniu zbiorowości, zachowań, postaw, opinii nie w warunkach rzeczywistych, ale w warunkach celowo stworzonych.

  Bariery przeprowadzania eksperymentów:

  -moralne - czy eksperymentowanie w ogóle jest moralne?

  -metodologiczne - badacz zakłada, że zmiana postaw zachodzi pod...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda badań terenowych i odpowiadające jej techniki badań

  Metoda badań terenowych polega na badaniu wybranych problemów w normalnych warunkach funkcjonowania zbiorowości. Badania terenowe dobrze nadają się do badania takich elementów życia społecznego jak: organizacje formalne i nieformalne , czyli zakłady pracy, szkoły szpitale; małe grupy, np. grupy przyjaciół...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologie i ich przykłady

  Ideologie:

  Konserwatyzm;

  Feudalizm;

  Socjalizm;

  Komunizm;

  Nacjonalizm;

  Faszyzm;

  Populizm;

  Feminizm;

  Fundamentalizm.

  Konserwatyzm-założenia:

  - wizja świata społecznego wyłaniająca się z rewolucji jest utopijna;

  - poszanowanie dotychczasowego dorobku...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki zmian społecznych (rozwoju społecznego)

  Czynniki rozwoju społecznego:

  - innowacje naukowe i techniczne. Ważne dla rozwoju są nie tylko same odkrycia naukowe i techniczne, ale i zastosowanie.

  - dyfuzja kultur- proces przekazywania wytworów kultury innym zbiorowością i włączanie ich w zakres nowej kultury.

  - ruchy społeczne- zbiorowe dążenia i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesny i tradycyjny pogląd na temat konfliktu

  Pogląd tradycyjny: Konflikt jest zawsze szkodliwy, a jego pojawienie się wskazuje na problemy przedsiębiorstwa. Konfliktu można uniknąć. Konflikt to sygnał, że coś dzieje się nie dobrze.

  Pogląd współczesny: Konflikt nie musi być szkodliwy i może się przyczynić do wzrostu efektywności. Zależy to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy społeczne i ich klasyfikacja oraz przykłady

  PROCES SPOŁECZNY to serie powiązanych ze sobą zjawisk społecznych dotyczących osobowości, grup społecznych i innych zbiorowości.

  Procesy społeczne można sklasyfikować przynajmniej ze względu na 2 kryteria:

  Kryterium skutków;

  Kryterium podmiotowe.

  Kryterium skutków powoduje wyróżnienie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje klasy społecznej. Klasy a warstwy społeczne

  Współczesne czynniki klasotwórcze:I. Klasyczna- przyjmuje, że zasadniczą cechą różnicującą ludzi jest posiadanie środków produkcji, gdyż właściciele środków produkcji mogą: dyktować warunki pracy, określać długość dnia roboczego, wywierać decydujący wpływ na władzę, rząd, politykę.

  II...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 373

  praca w formacie txt

Do góry