Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Konflikt społeczny

  Konflikt społeczny jest ważnym elementem życia społecznego, znanym od zarania społeczeństwa. Pogląd taki reprezentowało wielu wybitnych teore­tyków, od H. Spencera począwszy, przez K. Marksa, G. Simmla po L. Cose-ra i R. Dahrendorfa - współczesnych teoretyków konfliktu. Jednak równie wpływowy jest inny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko deprywacji

  Podejście psychologiczne przydatne jest do analizy zjawiska „społecznej deprywacji", które często jest przyczyną konfliktu interesów. Jest to pojęcie, które współcześni socjologowie i psychologowie wykorzystują wyjaśniając przyczyny i przebieg konfliktów w różnych typach społeczeństw. Społeczną...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTRZEGANIE STRUKTURY SPOŁECZNEJ

  Marks posługiwał się pojęciem klasy opartym na kryteriach ekonomicznych, wprowadzając również kryteria „psycho­logiczne", jak świadomość wspólnych interesów i więź psychiczna wynikająca ze wspólnego upośledzenia. Wykazanie związku między podziałem społeczeństwa na klasy a historycznie określonym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość zarządzania - konsekwencje dla klientów

  Miejsce klienta w zarządzaniu

  Autorzy Nagroda Jakości|Modelu Doskonałości (Znakomitości) Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) uważali, że każda organizacja może wypracować sobie własną drogę dążenia do doskonałości (znakomitości). Przyjęte przez organizacje podejście do oprawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /9 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość zarządzania - konsekwencje dla klientów

  Miejsce klienta w zarządzaniu

  Autorzy Nagroda Jakości|Modelu Doskonałości (Znakomitości) Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) uważali, że każda organizacja może wypracować sobie własną drogę dążenia do doskonałości (znakomitości). Przyjęte przez organizacje podejście do oprawy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /9 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE STRUKTURY SPOŁECZNEJ

  W sposobie funkcjonowania życia społecznego warto uwzględniać takie elementy struktury społecznej, które są wyodrębnione i przeciwstawione innym grupom i zbiorowością w związku z podziałem dóbr. Pozwala to na wprowadzenie do rozważań i analiz struktury np. społecznej kategorii „interesów" grupowych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE WIĘZI SPOŁECZNEJ

  1. Liczba partnerów w małżeństwie:

  - dwoje partnerów,

  poligynia związek jednego mężczyzny z wieloma kobieta, poliandria związek jednej kobiety z wieloma mężczyznami.

  - endogamia wybór współmałżonka w ramach własnej zbiorowości etnicznej, religijnej, klasowej, terytorialnej,

  3. Typ władzy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina i jej funkcje

  Rodzina jest podstawową mikrostrukturą społeczną. We wszystkich społecznościach ludzkich, w różnych kulturach, od najdawniejszych czasów występowała rodzina. Chociaż przybierała różne formy, zawsze realizowała podobne cele — wydawanie na świat dzieci i socjalizacja nowych pokoleń, które tylko poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /8 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizacja pierwotna i socjalizacja wtórna

  Socjalizacja pierwotna obejmuje kilka okresów rozwojowych człowieka, które różnią się od siebie przede wszystkim stopniem uzależnienia jego zachowań od innych oraz czynnikami pobudzającymi jego rozwój. Jak wskazują niektórzy badacze, w pierwszym okresie rozwoju dziecko pobudzane jest nie przez słowa, ale...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces socjalizacji i jego znaczenie

  Człowiek jest istotą społeczną, ukształtowaną przez kulturę w procesie socjalizacji. Efektem procesu socjalizacji są określone cechy osobowości, postawy, poglądy, respekt dla norm i wartości powszechnie akceptowanych. Takie spojrzenie na człowieka implikuje określone rozumienie osobowości, które...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /10 657

  praca w formacie txt

Do góry