Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LIMFOCYTOPEZA

  Powstawanie limfocytów rozpoczyna się od komórki macierzystej szpiku kostnego (komórki pluripotencjalnej). W procesie powstawania limfocytów można wyróżnić jedynie dwie formy przejściowe:

  limfoblast;

  prolimfocyt.

  Główną tendencją w powstawaniu limfocytów jest stopniowe zmniejszanie się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREW

  Krew jest płynną tkanką, która składa się z nieupostaciowanego osocza (plazmy) oraz z elementów upostaciowanych (morfotycznych). Osocze stanowi 55%, a elementy morfotyczne około 45 % objętości całej krwi. Funkcja krwi polega na transportowaniu gazów, składników odżywczych, produktów przemiany materii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika wykonania preparatów mikroskopowych

  W zależności od kierunku prowadzanych badań mikroskopowych wykonuje się preparaty przyżyciowe lub utrwalone. Za pomocą preparatów mikroskopowych można określić:

  obecność lub liczbę żywych i martwych komórek drobnoustrojów;

  kształty, wielkość i obecność otoczki oraz zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie preparatów przyżyciowych

  Preparaty przyżyciowe służą do obserwacji ruchliwości, żywotności, sposobu rozmnażania, a czasami do wykrywania substancji zapasowych. Najczęściej prowadzi się obserwacje drożdży i pleśni ze względu na ich budowę i rozmiar. Obserwacja bakterii, ze względu na małe rozmiary, ogranicza się jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika wykonywania preparatów utrwalonych

  Przygotowanie preparatów utrwalonych obejmuje następujące czynności: wykonanie rozmazu, utrwalenie i barwienie preparatu.

  Wykonanie rozmazu. W przypadku hodowli płynnych rozprowadzamy kroplę badanego materiału cienką warstwą na odtłuszczonym szkiełku podstawowym. Gdy pobieramy materiał z hodowli stałej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /5 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie wielkości mikroorganizmów

  Wielkość mikroorganizmów określamy dwoma metodami:

  metodą pomiaru prostego. Polega ona na dokładnym narysowaniu komórki na papierze milimetrowym, w takiej wielkości, w jakiej widzimy przy danym powiększeniu. Z rysunku odczytujemy wymiary w milimetrach, a wielkość rzeczywistą obliczamy ze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Metody oznaczania liczby drobnoustrojów

  Liczbę bakterii występujących w danym środowisku można określić różnymi metodami. Powszechnie stosowane metody dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Metody bezpośrednie służą do oznaczania sumy żywych i martwych komórek. Metody pośrednie (hodowlane) opierają się na obserwacji wzrostu żywych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /6 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH

  Obecność w środowisku wszystkich niezbędnych składników, a także brak czynników ograniczających sprawiają, że bakterii są zdolne do szybkiego wzrostu i rozmnażania się. Łączą się z tym dwa zagadnienia:

  Wzrost i rozmnażanie się (podział) pojedynczej komórki

  Wzrost liczebności całej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Pobór materiału i przygotowanie do posiewu

  Odpowiednie pobranie materiału do badań jest bardzo ważnym elementem pracy w mikrobiologii, gdyż decyduje o dalszym przebiegu badania oraz wyniku posiewu.

  Pobieranie materiału do badań z powierzchni

  Metoda tamponowa

  Stosowana do oceny skażenia mikrobiologicznego dużych powierzchni (kadzie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /4 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROSKOP I PRZYGOTOWANIE PREPARATÓW DO OBSERWACJI MIKROSKOPOWYCH

  Jak wynika z wcześniej podanej definicji drobnoustroje to organizmy mikroskopijnej wielkości, mierzonej w mikrometrach lub w nanometrach, których badanie jest możliwe za pomocą metod mikrobiologicznych, miedzy innymi mikroskopowych;

  Drobnoustroje charakteryzują się zatem małymi rozmiarami. Wielkość...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /964

  praca w formacie txt

Do góry