Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zagadnienie kryzysu legitymatywności wg. Habermasa

  System taki ma problem z uprawomocnieniem władzy.

  Wg Habremansa demokracja musi być demokracją formalną aby ten system mógł funkcjonować (my nie uczestniczymy w decyzjach).

  Demokracja materialna odwołuje się do głosu większości i wg. Habermansa jest we współczesnym społeczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System administracyjny i jego funkcje wg. Habermasa

  Koordynacja i ingerencja w rynki ekonomiczne. Zadanie systemu administracyjnego państwa to planowanie oraz poprawa warunków funkcjonowania kapitału - państwo podejmuje działalność poza rynkiem np. inwestycje w tereny zaniedbane.

  System działa sprawnie gdy zostaje upolityczniona struktura płac – konflikt...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura ekonomiczna społeczeństwa późnego kapitalizmu wg. Habermasa

  Współczesna teoria zróżnicowania społecznego w ujęciu Jurgena Habermasa – stworzył on koncepcję późnego kapitalizmu lub inaczej zorganizowanego kapitalizmu. Ten typ gospodarki wyraża się poprzez:

  System ekonomiczny:

  a) koncentracja przedsiębiorstw – powstają kooperacje (przedsiębiorstwa akcyjne)...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Webera koncepcja stanów społecznych

  Koncepcja stanów Webera – forma badania zróżnicowania społecznego

  Zróżnicowanie stanowe społeczeństwa: Stany cieszą się podobnym typem szacunku, ale nie podobnym natężeniem szacunku. Podstawą szacunku w stanach może być:

  - stany na bazie ekonomicznej - dowolna wspólna cecha ludzi, taką cechą może...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szacunek społeczny i jego formy w ujęciu Webera

  Mówiąc o stanach trzeba wyjść od pojęcia szacunku społecznego.

  Szacunek jakiego doznajemy od innych świadczy o zajmowanej przez nas pozycji w społeczeństwie.

  Weber wyodrębnia szacunek:

  - pozytywny

  - negatywny – to nie brak szacunku, to antyszacunek, czyli pogarda społeczna.

  - obiektywny - mający...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy społeczne wg. Webera

  - stany społeczne, które są oparte na podziale szacunku społecznego.

  - klasy społeczne, które definiuje poprzez pojęcie położenia klasowego.

  Weber dzielił klasy społeczne na:

  - robotników jako całość

  - drobnomieszczaństwo

  - nie posiadającą inteligencję i wyszkolonych fachowo

  - posiadaczy i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria klas ekonomicznych Webera

  Rynkowa teoria klas – klasy to zespół ludzi, których losy życiowe są podobnie przyczynowo uwarunkowane, ich szanse życiowe mają wspólną przyczynę - ten składnik wynika z ich interesów związanych z rynkiem, posiadaniem lub zarobkami. Bierze się pod uwagę położenie i szanse życiowe jakie to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria klas i stanów Marksa

  K. Marks – KONCEPCJA ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO.

  Interesował się relacją między gospodarką, a innymi strukturami społecznymi. Ludzie którzy środki utrzymania zdobywają poprzez pracę w dziedzinie gospodarki to klasy społeczne, a w dziedzinie pozagospodarczej to stany społeczne lub stany...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo kapitalistyczne a społeczeństwo industrialne

  ANALIZA GLOBALNEGO SPOŁECZEŃSTWA (NARODOWEGO) I JEGO STRUKTURY

  Współczesne społeczeństwo aby odróżnić je od innych społeczeństw jest przez socjologów określane dwojako, specyfika gospodarcza odróżnia je od społeczeństw dawnych.

  społeczeństwa kapitalistyczne (starsze określenie) to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Millsa koncepcja wyobraźni socjologicznej

  C. W. Mills- skonstruował koncepcję wyobraźni społecznej, zwrócił uwagę, że rzeczywistość jest dla ludzi współczesnego świata nie przejrzysta(wprowadzenie nowych technologii itp.) ludzie czują się zagubieni, nie rozumieją, co się dzieje.

  Wyobraźnia socjologiczna- umiejętność potrzebna wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 863

  praca w formacie txt

Do góry