Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Certyfikacja

  Certyfikacja- konieczność posiadania certyfikatu określonego zawodu aby dostać lepszą pozycję. Zauważono, że w wielu przypadkach kwalifikacje w postaci certyfikatu nie są konieczne, ale wymagane do objęcia wyższego stanowiska. Dzisiejsze przedsiębiorstwo jest formą fabryki i różni się od monofaktury...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profesjonalizacja

  We Francji Mallet i Gorz sformułowali tezę, że nowym robotnikiem należy nazwać kadrę nowoczesnych zakładów np. technicy, inżynierowie. Zakład taki oparty jest na automatyzacji. Technicy i inżynierowie sprawują kontrolę nad produkcją są przygotowani do tego, aby móc kontrolować konflikt wewnętrzny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja zburżuazyjnienia klasy robotniczej

  Zburżuazyjnienie- zauważalne w Anglii w XVIIIw. ktoś zmienia pracę robi kursy i z robotnika staje się pracownikiem handlu.

  Procesy automatyzacji w produkcji sprawiają, że wykształcenie do obsługi maszyn powinno by wyższe. Po II wojnie w USA nastąpiło znaczne rozluźnienie, przedstawiciele klas...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proletaryzacja

  Można było znaleźć już u Marksa (urzędnik pracujący w prywatnym przedsiębiorstwie zajmuje taką samą rolę, co robotnik- sprzedaje siłę roboczą i jest ona źródłem zysku), Gdy wykształcenie robotników podnosi się urzędnicy „będą sta w miejscu”, dokona się proces proletaryzacji.

  H. Breverman-...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja w socjologii poweberowskiej

  M.Foucault-zwrócił uwagę na związek struktur organizacyjnych i hierarchii w nowoczesnych społeczeństwach i otoczenia architektonicznego. Ludzie lokują się w takich otoczeniach architektonicznych, które odpowiadają ilości szczebli danej organizacji. Lokowane są w takich budynkach gdzie wyższe piętro to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysfunkcje biurokracji wg. Mertona

  R. Merton-funkcjonalista, który wprowadził do analizy Webera pojęcie dysfunkcji tzn. w obrębie biurokracji istnieją pewne wewnętrzne sprzeczności. To taki element, który przyczynia się do lepszego funkcjonowania pod jednym względem a po drugie jest gorszy dla funkcjonowania

  1.Wyuczona nieudolność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja a demokracja w koncepcji Webera

  Weber mówi, że często na czele urzędu jest ktoś o mentalności polityka. Kariera urzędnika nie wiąże się z awansowaniem na najwyższe szczeble. Kierownikiem jest ktoś, kto był politykiem. Weber traktuje swój model demokracji jako typ idealny działań instytucjonalnych.

  Socjolog konstruuje często...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja a etyka w koncepcji Webera

  Urzędnik oprócz przepisów musi opierać się na normach ogólnych danego kraju. Osobną sprawą jest sprawa norm moralnych-urzędnik musi być posłuszny, ale bywa tak, że polecenie zwierzchnika jest niezgodne z prawem, z moralnością. Weber mówi, że urzędnik musi być zawsze posłuszny nawet, jeśli polecenie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Webera model biurokracji

  Biurokracja-wg. Webera to pewien typ władzy, z góry jest to coś poważnego:

  Zasada kompetencji urzędowej

  Zasada hierarchii urzędowej i instancyjności

  Zasada dokumentów pisanych

  Zasada wąskiego fachowego wyszkolenia

  Zasada monopolizacji siły roboczej, reguł i kunsztu

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasa średnia w ujęciu subiektywnym i obiektywnym

  J. Goldforg w swojej pracy” ruchliwość społeczna i strukturalna we współczesnej Wielkiej Brytanii w latach80.

  Usługowa klasa średnia(wyższa)- wyżsi menadżerowie

  Usługowa klasa średnia(niższa)- niżsi profesjonaliści, pracownicy niższego szczebla

  Klasa rutynowych pracowników nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt

Do góry