Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cechy struktury społecznej współczesnej Polski

  Ludność czerpiąca dochody z pracy……

  Ludność czerpiąca dochody z własności 0,1%.

  H. Domański – struktura społeczna Polski w latach 1998 – 1999.

  Domański bierze pod uwagę źródło dochodów męża. Charakterystyczne jest liczne kategorie robotników (40% ludności) – wykwalifikowani, niewykwalifikowani...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy położenia urzędników

  Klasa średnia niższa – położenie urzędnika jest kategorią odrębną, gdyż nie można tego sprowadzić tylko do dochodów. W socjologii odróżnia się tę kategorię jako praca manualna i nie manualna (manipulacja ideami, wartościami).

  Ktoś z wykształceniem wyższym może pracować fizycznie (za względu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja menedżerów. Krytyka menedżeryzmu

  Menedżerowie – na powstanie tej kategorii zarówno uwagę w latach 30, Bale i Meaus zwrócili uwagę na to, że są oni sponsorowani……..

  Jamek Burnham sądził, że zmiana jest tak fundamentalna, że można ją nazwać rewolucyjnym. Poszczególny właściciel jest tylko pionkiem, znaczna część akcjonariuszy nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny braku radykalizmu robotników

  Partie radykalne powstają tam gdzie parlamentaryzm napotkał na opór ze strony grup dominujących w społeczeństwie.Dlaczego robotnicy nie mogą należeć do partii radykalnej?

  Zróżnicowanie interesów robotników – ci pracujący w wielkich korporacjach i ci pracujący w małych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość klasowa robotników

  Giddens zaproponował 3 typy świadomości robotników:

  Zróżnicowań klasowych i potocznej świadomość – polega na tym, że robotnik umiejscawia swoją pozycję jako odrębną od innych

  Gdy istnieje odrębność interesów robotnika od innych klas i że między nimi jest konflikt

  Rewolucyjna –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa demokratyczne robotników

  Partie komunistyczne nie mają klienteli tj. popierają aktualny system, pomimo, że mają warunki do tego, aby przeprowadzić reformy (dysponują dużą liczebnością i gwarantowałby to duży system demokratyczny). Robotnicy uzyskali prawa obywatelskie (równość, wolność słowa) na mocy kapitalizmu, były one...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki zawodowe i spadek ich znaczenia

  Związki zawodowe

  - w przedsiębiorstwach państwowych

  - w przedsiębiorstwach komunalnych

  - w przedsiębiorstwach skarbu państwa.

  Im mniejsze przedsiębiorstwo tym mniejszy związek. Przedsiębiorstwo prywatne – wysoki stopień uzwiązkowania (istnieje tradycja) w dużych i średnich przedsiębiorstwach.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postfordyzm

  Od początku stulecia XXw. powstał model postfordyzm który stanowi pewnego rodzaju tendencję, które mają związek z modelem japońskim ale głównie z modelem zachodnim:

  - Elastyczność- robotnik musi by przygotowany na zmiany

  - Samodzielność robotników w pracy

  - Wysoka wiedza fachowa i innowacyjno...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fordyzm jako struktura gospodarki

  Niektórzy socjologowie Fordyzm traktowali szerzej jako pewną strukturę gospodarki późnego kapitalizmu opartego na konsumpcji, dążeniu do pełnego zatrudnienia, silne związki zawodowe na szczeblu krajowym.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fordyzm jako organizacja produkcji

  H. Ford otworzył na przedmieściach Detroit nową technikę polegającą na pracy na taśmie co spowodowało rozdrobnienie pracy, produkcji. Dzięki taśmie pracownicy nie przeszkadzali sobie.

  Zasada Forda polega na ulepszeniu procesu produkcji a nie produktu. Ford produkował w ten sposób samochód, który jego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt

Do góry