Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pochylenie miednicy

  Pierwotnie panował pogląd, że płaszczyzna wejścia miednicy w pionowej postawie ciała ustawiona jest poziomo. Jeszcze na rycinach w dziele Wesaliusza miednica ma to poziome położenie, chociaż przypuszczalnie Leonardo da Vinci i Michał Anioł znali już położenie właściwe, które jednak dopiero...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice płciowe miednicy

  W miednicy żeńskiej talerze kości biodrowych są silnie bocznie rozstawione, u mężczyzn skierowane bardziej stromo Wzgórek jest bardziej płaski, u mężczyzn silniej wstępuje w obręb jamy miednicy; spojenie u kobiet jest niższe, a kąt podłonowy większy, jak również większa jest u kobiet...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymetria i zwężenie miednicy

  Podobnie jak cały ustrój, również miednica wykazuje przeważnie stosunki asymetryczne. Dostrzegamy je czy to obserwując wejście miednicy, czy ustawienie spojenia w stosunku do płaszczyzny czołowej, czy położenie kości guzicznej. Guzek łonowy jednej strony jest zazwyczaj położony bardziej do przodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta ekonomiczna

  Charakterystyka

  Renta ekonomiczna są to te dochody (dodatkowe wynagrodzenie) przynoszone przez produkcji|czynniki produkcji, które stanowią nadwyżkę ponad minimalne dochody niezbędne do tego by czynnik był oferowany na sprzedaż - czyli inaczej, jest to nadwyżka ceny ponad koszty produkcji.

  Nie należy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka gospodarcza

  Definicja

  Polityka gospodarcza, zwana również polityką ekonomiczną, to całokształt działań świadomych (chociaż może się zdarzyć, iż o skutkach niezamierzonych), państwa, których celem jest oddziaływanie na gospodarkę (jej funkcjonowanie, dynamikę oraz strukturę), na stosunki ekonomiczne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka projektowania systemu informatycznego

  Charakterystyka

  Większość metodyk projektowania systemów informatycznych zawiera kilka podstawowych faz, uszczegółowionych później w zaleceniach dotyczących zadań realizowanych w każdej z nich, oraz stosowanych technik i metod szczegółowych.

  W. Bocchino wyróżnia 10 faz projektowania systemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Multimodalny system transportowy

  Definicja

  Multimodalny system transportowy - wewnętrznie zintegrowany system transportowy, polegający na przewozie towarów wraz z usługami towarzyszącymi przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie jednej umowy transportowej. Umowa transportowa zawarta jest przez operatora...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne zbiegowiska

  To przelotne skupienie ludzi , ktorzy są zainteresowani zdarzeniem , wydarzeniem , jest to zbiorowość osób podobnie reagujących na incydent , fakt, (wypadek , pożar) wywołuje go bezinteresowna ciekawość ale często troska o drugiego człowieka , chęć sprawdzenia się jako ratownik, tworzą go...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne cechy małych grup społecznych

  Niewielka liczba członków, wszyscy znają się, bezpośrednie kontakty, prosta struktura, stykają się w miarę często, łączy je więź emocjonalna, mogą być budowane inne rodzaje więzi.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy sankcji społecznych

  Sankcje dają nam cztery układy:

  - nieformalne, negatywne - dotkli we , mogą wpływać destrukcyjnie , nie wiążą

  jednostki z grupą, plotki , szyderstwo

  - nieformalne, pozytywne - zachwyt,pochwała, szacunek, adoracja.

  - formalne negatywne - regulowane przepisami kodeksu, regulamin statut, dotkliwe dla...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt

Do góry