Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kości klinowate

  Kości klinowate (ossa cuneiformia). Kości klinowate, w liczbie trzech, przyśrodkową, pośrednia i boczna, położone są do przodu od kości łódkowatej; jak nazwa wskazuje, są one kształtu klinowatego.

  Kość klinowata przyśrodkową (os cuneiforme mediale) jest największa ze wszystkich trzech; podstawą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość łódkowata

  Kość łódkowata (os naoiculare). Kość łódkowata jest spłaszczona w kierunku od przodu ku tyłowi i znajduje się po stronie przyśrodkowej stępu między kością skokową a kośćmi klinowatymi. W związku z poprzecznym sklepieniem stopy długa oś kości biegnie skośnie od dołu i przyśrodkowo ku górze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kości piętowej

  Wysklepienie stopy w kierunku podłużnym jest w ścisłym związku z położeniem kości piętowej. U człowieka długa oś kości piętowej nie biegnie poziomo, lecz skierowana jest do przodu i ku górze; im sklepienie stopy jest wydatniejsze, tym bardziej kość piętowa, której guz piętowy opiera się o...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość piętowa

  Kość piętowa (calcaneus s. os calcis). Kość piętowa jest największą kością stępu. Położona jest ona wr dolnej i tylnej części stopy i służy do przenoszenia masy ciała na podłoże oraz jako ramię dźwigni dla mięśni łydki. Jest ona kształtu nieregularnego, wydłużonego sześcianu z długą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kości skokowej

  Cechą charakterystyczną dla człowieka, bezpośrednio związaną z dwunożnym chodem, jest sklepienie kośćca stopy zarówno w kierunku podłużnym, jak i poprzecznym. Podłużne uwypuklenie stopy łączy się z budową i położeniem kości piętowej, jak to będzie opisane niebawem; uwypuklenie stopy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głowa kości skokowej

  Głowa kości skokowej (caput tali) jest skierowana do przodu i przyśrodkowo. Na przodzie znajduje się powierzchnia stawowa łódkowa (facies articularis navicularis), duża, owalna i wypukła; łączy się ona z kością łódkowatą. Powierzchnia dolna ma dwie powierzchnie stawowe. Z nich boczna jest to znana...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość skokowa

  Kość skokowa (talus). Kość skokowa jest drugą z kolei kością stępu pod względem wielkości. Zajmuje ona część środkową i górną stępu. Ku górze dźwiga na sobie kość piszczelową, ku dołowi — spoczywa na kości piętowej; łączy się stawowo z obu stron z kostkami kości goleni, do przodu z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości stępu

  W skład stępu (tarsus; tarsos — oznaczał pierwotnie cały kościec stopy) wchodzi siedem kości. Są one ułożone w ten sposób, że z dwóch tylnych, kości skokowej i piętowej, pierwsza położona jest nie obok drugiej, lecz na drugiej, a cztery przednie, kość sześcienna i trzy kości klinowate, leżą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości stopy

  Budowa stopy jest swoista dla człowieka w związku z jego pionową postawą Hipoteza, że pierwotnie stopa była narządem chwyt nym, który u człowieka dopiero przekształcił się w narząd podpory, nie jest pewna. Wszystkie małpy człekokształtne mają stopę chwytną, z przeciwstawnym paluchem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność strzałki

  Wskutek zmniejszenia się strzałki w rozwoju płodowym, jak również wskutek działania Licznych mięśni otaczających ją i przyczepiających się do niej. kształt i rzeźba kości podlegają wielkiej zmienności osobniczej. Ta różnorodność formy uzewnętrznia się wyraźnie na przekrojach poprzecznych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt

Do góry