Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Działanie mięśni stawu biodrowego

  Najsilniejszym zginaczem jest mięsień prosty uda; mniej więcej o jedną czwartą mniejszą siłę ma mięsień biodrowo-lędżwiowy, następnym z kolei jest mięsień napinający powięź szeroką i mięsień krawiecki. Szereg pomocniczych mięśni w ruchach zginania bierze już tylko udział drugorzędny. Z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy obrotowe stawu biodrowego

  Dokoła osi pionowej (podłużnej), która równocześnie odpowiada linii nośnej kończyny dolnej łączącej punkty środkowe stawów biodrowego, kolanowego i skokowego, można wykonywać ruchy obrotowe uda. W postawie prawidłowej ruch obrotowy na zewnątrz (odwracanie uda) ogranicza się do 15°; ruch obrotowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy zgięcia i prostowania stawu biodrowego

  Największy rozmiar ruchów zgięcia i prostowania nie leży w płaszczyźnie strzałkowej, lecz w położeniu lekkiego odwiedzenia. W płaszczyźnie strzałkowej ruch zgięcia dochodzi do 120°, przy przywodzeniu ruch ten zmniejsza się. W udzie odwiedzionym do 40° ruch prostowania wynosi ok. 45°, w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres ruchów stawu biodrowego

  Staw biodrowy jest stawem kulistym panewkowym; ruchy odbywać się w nim mogą dokoła nieskończonej liczby osi. z których możemy wyróżnić trzy główne: oś poprzeczna (czołowa) łączy punkty środkowe obu głów kości udowej; dokoła niej wykonywane są ruchy unoszenia, czyli zgięcia, i prostowania uda...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika stawu biodrowego

  Położenie prawidłowe i położenie pośrednie stawu. Dla stawu biodrowego prawidłowa, pionowa postawa ciała stanowi położenie krańcowe. W położeniu pośrednim natomiast, w którym wszystkie włókna torebki stawowej są odprężone, udo znajduje się w położeniu miernego zgięcia, odwiedzenia i obrotu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice stawu biodrowego

  W zaopatrzeniu stawu biodrowego biorą udział tętnice wszystkich trzech przylegających okolic biodra. Od przodu, z trójkąta udowego dochodzą gałązki stawowe obu tętnic okalających udo, przyśrodkowej i bocznej (od t. udowej głębokiej); stanowią one główne źródło krwi. Obie tętnice zespalają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło głowy kości udowej

  Więzadło głowy kości udowej (ligamentum capitis femoris) jest ukryte wewnątrz stawu. Występuje ono w postaci spłaszczonego powrózka, który rozpoczyna się szeroko w otoczeniu wcięcia panewki dwiema odnogami od obu końców powierzchni księżycowatej i na wię-zadle poprzecznym panewki, zwęża się ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło kulszowo-udowe

  Więzadło kulszowo-udowe (ligamentum ischiofemorale) wzmacnia ścianę tylną torebki. Jest to grube więzadło, rozpoczynające się szeroko na tylnym brzegu panewki w obrębie trzonu kości kulszowej; włókna jego biegną dalej zbieżnie i kierują się skośnie ku górze i bocznie, splatając się głównie z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło łonowo- udowe

  Więzadło łonowo- udowe (ligamentum pubofemorale) leży na stronie przyśrodkowo-dolnej stawu; rozpoczyna się ono na trzonie i gałęzi górnej kości łonowej i biegnie częściowo do górnego brzegu krętarza mniejszego, częściowo splata się z włóknami warstwy okrężnej. Więzadło to przede wszystkim...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło biodrowo-udowe

  Więzadło biodrowo-udowe (ligamentum iliofemorale*) rozpoczyna się w okolicy kolca biodrowego przedniego dolnego oraz łącznie z początkiem ścięgnistym mięśnia prostego uda na brzegu panewki stawowej. Biegnie ono rozbieżnie dwoma pasmami, przyczepiając się do kresy międzykrętarzowej wzdłuż całej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt

Do góry