Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnie - ogólna budowa

  Mięśnie (musculi; mus = mysz) są to narządy, które mają wybitną zdolność kurczenia się, tzn. zmniejszania swej długości. Skurcz odbywa się pod wpływem bodźców czy to mechanicznych, jak uderzenie, czy elektrycznych, chemicznych, czy też. jak to występuje w naturalnych ruchach ustroju, w wyniku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sklepienie stopy

  Oprócz wielkiej oporności, jaką ma kościec stopy będący podstawą całego ciała, stopa w związku z jej wysklepieniem jest bardzo sprężysta.

  Sklepienie stopy składa się z pięciu podłużnych łuków kostnych zbiegających się ku tyłowi i z łuków poprzecznych. Z łuków podłużnych trzy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika stawów palców stopy

  Mechanika stawów śródstopno-paliezkowych i stawów międzypaliczkowych jest na ogół taka sama jak w jednoimiennych stawach ręki W stawach śródstopno-paliczko-wych jednak, w przeciwieństwie do stawów środręczno-pa liczkowych, ruchy zgięcia grzbietowego są wydatniejsze (ok. 60°), ruchy zgięcia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika stawów międzystępowych i stępowo-śródstopnych

  Z punktu widzenia czynnościowego kości stępu i śródstopia można podzielić na dwie części, przednią i tylną; część tylna, jak opisaliśmy wyżej, jest bardzo ruchoma, kości części przednie] natomiast łączą się z sobą stawami płaskimi. Część przednia składa się z kości śródstopia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw poprzeczny stępu

  Staw poprzeczny stępu (articulatio tarsi transversa). Staw skokowo-łódkowy i piętowo-sześcienny tworzą razem staw poprzeczny stępu, dawniej zwany stawem Choparta. Na grzbiecie stopy szczelina obu stawów biegnie esowato i poprzecznie do długiej osi stopy- Wypukłość przyśrodkowa jest skierowana do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie mięśni stawu skokowego

  Wszystkie mięśnie, które przebiegają do tyłu od poprzecznej osi stawu skokowego górnego, wykonują zgięcie podeszwowe. do przodu od niej — zgięcie grzbietowe. Mięśnie przebiegające przyśrodkowo od skośnej osi ruchu wykonują ruchy przywodzenia. przebiegające zaś po stronie bocznej — ruchy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika stawów skokowych

  W pionowej postawie ciała długa oś stopy, w położeniu prawidłowym, jest ustawiona prostopadle zarówno do poprzecznej osi bloczka kości skokowej, jak również do linii ciężkości kończyny dolnej. To prawidłowe położenie stopy jest równocześnie położeniem wyjściowym dla ruchów w stawach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło rozdwojone

  Więzadło rozdwojone (ligamentum bifurcatum) rozpoczyna się w pobliżu brzegu przedniego powierzchni grzbietowej kości piętowej i dzieli się na dwie części biegnące rozbieznie Część silniejsza, przyśrodkową. idzie w głąb do tylnego bocznego kąta kości łódkowatej (ligamentum calcaneonariculare)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw skokowo-goleniowy

  Staw skokowo-goleniowy (articulatio talocruralis). czyli staw skokowy górny stanowi połączenie końców dalszych kości goleni z bloczkiem kości skokowej.

  Główkę stawową tworzy bloczek kości skokowej. Powierzchnia stawowa bloczka składa się z trzech części: górnej. przyśrodkowej i bocznej. Górna jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy stopy

  W skład stopy wchodzą następujące połączenia stawowe: 1) staw skokowo-goleniowy, łączący kości goleni ze stępem, 2) stawy między-stępowe: staw skokowo-piętowo-łódkowy, łączący kość skokową z kością piętową i łódkowatą, oraz stawy między pozostałymi kośćmi stępu, 3) stawy między...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt

Do góry