Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień najszerszy grzbietu

  M. najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi) jest położony w dolnej okolicy grzbietu i bocznej — klatki piersiowej; jest cienki i płaski jak m. czworoboczny. Ma on największą powierzchnię ze wszystkich mięśni; ustępują mu m. czworoboczny i m. skośny zewnętrzny brzucha, . z kolei największe po nim...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień czworoboczny

  M. czworoboczny (m. trapezius; trapeza = stół; dawna nazwa m. mensalis = m. stołowy) jest mięśniem wybitnie płaskim, szerokim, trójkątnym; prawy i lewy razem mają kształt rombu, przypominając kaptur mnisi, stąd dawna nazwa — m. kapturowy (m. cucullaris; cucul-lus = kaptur mnisi). Jest on położony w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /3 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchowne mięśnie grzbietu

  Grupa powierzchownych mięśni grzbietu dzieli się na dwie podgrupy: na mięśnie kolcowo-ramienne (mm. spinohumerales*)% zdążające do kończyny górnej i układające się w dwie warstwy (mm. czworoboczny, najszerszy grzbietu, równoległoboczny, dźwigacz łopatki), i na mięśnie kolcowo-żebrowe (mm...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE GRZBIETU

  Rozróżniamy dwie wielkie grupy mięśni grzbietu, położone jedna na drugiej, różniące się budową i pochodzeniem. W głębi znajdują się właściwe mięśnie grzbietu, rozciągające się obustronnie wzdłuż linii pośrodkowej od kości krzyżowej do potylicy. Na niej spoczywają mięśnie należące...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział mięśni

  Przed przystąpieniem do szczegółowej nauki o mięśniach, która rozpatruje każdy mięsień oddzielnie, należy przeprowadzić ich podział. Odróżniamy trzy metody klasyfikacji mięśni: rozwojową, czynnościową i topograficzną.

  Metoda rozwojowa opiera się na embrionalnym pochodzeniu mięśni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /4 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój mięśni głowy u zarodka

  Odrębną grupę stanowią mięśnie różnicujące się z mezenchymy wypełniającej łuki skrzelowe, położone w bocznych ścianach głowowego odcinka przewodu pokarmowego . W odróżnieniu od mięśni somatycznych nazywamy je mięśniami trzewnymi. Mięśnie prążkowane powstające z mezenchymy łuków...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój mięśni kończyn u zarodka

  Mięśnie kończyn wraz z mięśniami obręczy kończyny górnej i obręczy kończyny dolnej różnicują się pozornie niezależnie od mezodermy miotomów, lecz z mezenchymalnych elementów wychodzących z mezodermy ściennej tułowia i skupiających się w łopatkowatych zawiązkach kończyn. Różnicujące się in...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie tułowia i szyi

  W następnym etapie rozwoju epimery ulegają znów podłużnemu rozszczepieniu na blaszkę przyśrodkową, która utworzy krótkie mięśnie grzbietowe, i blaszkę boczną — zawiązek długich mięśni grzbietu. Hipomery rozrastają się w stronę brzuszną i w postaci metamerycznych wyrostków brzusznych kierują...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie się miotomów

  >

  >

  W przegrodę tę wrastają następnie wyrostki poprzeczne kręgów.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Histogeneza mięśni

  Elementy komórkowe miotomów zwane mio-blastami zatracają początkowy układ nabłonkowy i przejściowo przypominają elementy mezenchymy (ryc. 425 A); później komórki te wydłużając się i łącząc przekształcają się w wielojądrzaste długie włókna mięśniowe (ryc. 425 E). W cytoplazmie mioblastów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt

Do góry