Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień najdłuższy głowy

  M. najdłuższy głowy (m. longissimus capitis) stanowi cienką blaszkę mięśniową przykrytą m. płatowatym; położony jest przyśrodkowo od m. najdłuższego szyi i bocznie od m. półkolcowego głowy. Rozpoczyna się on na wyrostkach poprzecznych górnych kręgów piersiowych (trzeciego-pierwszego) i dolnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień najdłuższy klatki piersiowej

  M. najdłuższy klatki piersiowej (m. longissimus thoracis) rozpoczyna się ze wspólnej masy mięśniowej i od powierzchownej masy ścięgnistej m. krzyżowo-grzbietowego. Dodatkowe wiązki początkowe biegną od wyrostków poprzecznych dolnych sześciu— —siedmiu kręgów piersiowych. Wiązki końcowe boczne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień biodrowo-żebrowy

  M. biodrowo-żebrowy (m. iliocostalis) stanowi część boczną m. krzy-żowo-grzbietowego; przebiega on między żebrami lub ich homologicznymi odpowiednikami i dzieli się na część lędźwiową, część klatki piersiowej i część szyjną.

  M. biodrowo-żebrowy lędźwi (m. iliocostalis lumborum)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień krzyżowo-grzbietowy

  M. krzyżowo-grzbietowy (m. sacrospinalis*) jest położony w bruździe ograniczonej przez wyrostki kolczyste kręgów z jednej strony oraz wyrostki poprzeczne i żebra ze strony drugiej. Biegnie on z okolicy krzyżowej do okolicy karku, gdzie leży bocznie od układu poprzeczno--kolcowego. W okolicy lędźwiowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień płatowaty szyi

  M. płatowaty szyi (m. splenius cervicis) rozpoczyna się w przedłużeniu poprzedniego krótkim, płaskim ścięgnem na wyrostkach kolczystych i więzadle nadkolcowym trzeciego do piątego kręgu piersiowego i kończy się dwoma — trzema wiązkami na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych dwóch — trzech górnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień płatowaty głowy

  M. płatowaty głowy (m. splenius capitis). Rozpoczyna się on krótkim i płaskim ścięgnem na więzadle karkowym na wysokości trzeciego do siódmego kręgu szyjnego oraz na wyrostkach kolczystych i więzadle nadkolcowym pierwszego i drugiego kręgu piersiowego. Stąd włókna biegną nieco zbieżnie ku górze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zębaty tylny dolny

  M. zębaty tylny dolny (m. serratus posterior inferior) leży w dolnej części grzbietu, przykryty m. najszerszym grzbietu i częściowo m. czworobocznym. Rozpoczyna się on od blaszki tylnej powięzi piersiowo-lędźwiowej na wysokości dziesiątego do dwunastego kręgu piersiowego i pierwszego — drugiego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zębaty tylny górny

  M. zębaty tylny górny (m. serratus posterior superior) jest położony w górnej części grzbietu i przykryty m. równoległobocznym. Rozpoczyna się on płaskim, cienkim, szerokim ścięgnem od dolnej części więzadła karkowego i od wyrostków kolczystych szóstego i siódmego kręgu szyjnego oraz pierwszego i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz łopatki

  Dźwigacz łopatki (m. levator scapulae) ma kształt wydłużonego trójkąta; jest on położony na bocznej powierzchni szyi między górnym kątem łopatki a górną połową kręgu szyjnego.

  Przyczepy. Rozpoczyna się on zwykle czterema wiązkami na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych pierwszego do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień równoległoboczny

  M. równoległoboczny (m. rhomboideus) jest mięśniem szerokim, czworokątnym i cienkim, o przeważnie równoległym przebiegu włókien; jest on położony w dolnej części karku i górnej części grzbietu.

  Przyczepy. Początek mięśnia przyczepia się cienką blaszką ścięgnistą do dolnego odcinka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 226

  praca w formacie txt

Do góry