Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Blaszka przednia albo głęboka

  Blaszka przednia albo głęboka (lamina profunda*) jest cieńsza od tylnej, leży do przodu od m. krzyżowo-grzbietowego, a do tyłu od m. czworobocznego lędźwi i m. lędźwiowego większego. Rozpięta jest tylko na przestrzeni od dwunastego żebra do grzebienia biodrowego, do których się przyczepia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź karku

  Powięź karku (fascia nuchae) jest cienką łącznotkankową błoną położoną bezpośrednio pod m. czworobocznym i m. równoległobocznym. Rozpoczyna się na powierzchni dolnej łuski potylicznej i pokrywa mm. płatowate i m. półkolcowy głowy. Przyśrodkowo łączy się z więzadłem karkowym, do przodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień skośny dolny głowy

  M. skośny dolny głowy (ra. obliąuus capitis inferior), płaski i podłu-gowaty, położony jest bezpośrednio na kręgach. Rozpoczyna się na wyrostku kolczystym kręgu obrotowego, skąd włókna jego biegną ku bokowi oraz ku górze i kończą się na wyrostku poprzecznym kręgu szczytowego. Również i ten...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prosty tylny większy głowy

  M. prosty tylny większy głowy (m. rectus capitis posterior major) jest to mięsień płaski, podługowatotrójkątny, położony bezpośrednio na kręgach. Rozpoczyna się na wyrostku kolczystym kręgu obrotowego, skąd włókna jego biegną nieco rozbieżnie ku górze oraz do boku, i kończy się poniżej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień skośny górny głowy

  M. skośny górny głowy (m. obliąuus capitis superior) stanowi przypuszczalnie najwyższy tylny mięsień międzypoprzeczny szyi między kręgiem szczytowym a kością potyliczną i jako taki należy do pasma bocznego, natomiast trzy następne grzbietowe mięśnie podpotyliczne pochodzą z pasma...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie dźwigacze żeber

  Mm. dźwigacze żeber (mm. levatores costarum) są to płaskie, trójkątne, cienkie i małe mięśnie w liczbie dwunastu z każdej strony, położone do tyłu od stawów żebrowo-poprzecznych i przykryte m. najdłuższym. Mięśnie te, jako pochodne mm. międzyżebrowych (p. dalej), przesunęły swój przyczep...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień krzyzowo-guziczny przedni

  M. krzyzowo-guziczny przedni (m. sacrococcygeus ventralis) należy do tej samej grupy mięśni, co mm. międzypoprzeczne boczne. Jest to mięsień parzysty, szczątkowy, niestale występujący. Pochodzi od m. obniżającego ogon (m. depressor caudae) niższych ssaków mięśnie dna miednicy). Rozpoczyna się on na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie międzypoprzeczne

  Mm. międzypoprzeczne (mm. intertransversarii) zachowały się w części kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym, w tych samych okolicach więc, co mm. międzykolcowe. Łączą one dwa sąsiednie wyrostki poprzeczne lub ich odpowiedniki. W okolicy szyjnej i lędźwiowej występują jako mięśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień krzyżowo-guziczny tylny

  M. krzyżowo-guziczny tylny (m. sacrococcygeus dorsalis), parzysty, stanowi pozostałość mm. międzykolcowych między kością krzyżową a guziczną; u człowieka występuje on w szczątkowej postaci nielicznych pęczków pierwotnych segmentalnych mięśni ogona niższych ssaków i częściowo jest przykryty...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie międzykolcowe

  Mm. międzykolcowe (mm. interspinales) należą do pasma przyśrodkowego właściwych mięśni grzbietu. Występują one między wszystkimi kręgami części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa, łącząc sąsiadujące z sobą wierzchołki wyrostków kolczystych. Posiadają one stosunkowo dużą siłę, ponieważ...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt

Do góry