Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień poprzeczny klatki piersiowej

  M. poprzeczny klatki piersiowej (m. t.ransversus thoracis) jest płaski, bardzo cienki, kształtu trójkątnego, położony do tyłu od mostka i przylegających chrząstek żebrowych. Zawiera często bardzo liczne włókna ścięgniste i ma wyraźny charakter mięśnia zanikowego.

   Rozpoczyna się on na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podżebrowe

  Mm. podżebrowe (mm. subcostales) są bardzo zmienne, płaskie, trójkątne, bardzo cienkie. Rozpoczynają się na powierzchni wewnętrznej dolnych żeber w okolicy kątów żeber. Włókna ich biegną w tym samym kierunku, co włókna mm. międzyżebrowych wewnętrznych, ale mijają jedno lub dwa żebra, kończąc...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne

  Mm. międzyżebrowe wewnętrzne (mm. intercostales interni) są położone w przestrzeniach międzyżebrowych począwszy od okolicy kątów żeber aż do mostka. Leżą one do wewnątrz od mm. międzyżebrowych zewnętrznych, pokryte nimi aż do bocznych końców chrząstek żebrowych, następnie zaś do mostka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne

  Mm. międzyżebrowe zewnętrzne (mm. intercostales externi) są położone w przestrzeniach międzyżebrowych począwszy od guzków żeber aż do bocznych końców chrząstek żebrowych; z tyłu łączą się z dźwigaczami żeber; z przodu, w przedłużeniu ich przednich końców, zamiast mięśni przebiegają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zębaty przedni

  M. zębaty przedni (m. serratus anterior) jest mięśniem płaskim, czworokątnym, położonym na ścianie bocznej klatki piersiowej. Jest on jednym z największych mięśni ciała, chociaż z powodu swego ukrytego położenia nie robi tego wrażenia.

  M. zębaty przedni rozpoczyna się przeważnie dziesięcioma...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień podobojczykowy

  M. podobojczykowy (m. subclavius) jest to mały, wrzecionowaty mięsień rozpięty między pierwszym żebrem a obojczykiem poprzecznie do długiej osi ciała.

  Przyczepy. Rozpoczyna się on silnym ścięgnem na powierzchni górnej pierwszego żebra na granicy kostno-chrzęstnej, bocznie od więzadła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień piersiowy mniejszy

  M. piersiowy mniejszy (m. pectoralis minor) jest mięśniem płaskim, kształtu wydłużonego trójkąta. Jest on położony na powierzchni przedniej klatki piersiowej i przykryty m. piersiowym większym.

  Przyczepy. Rozpoczyna się on trzema lub czterema wiązkami na powierzchni zewnętrznej końcówr przednich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt naramienno-piersiowy

  Trójkąt naramienno-piersiowy (trigonum deltoideopectorale*). Między m. piersiowym większym a m. naramiennym znajduje się bruzda naramienn o-piersiowa (snlcus deltoideopectoralis*), w której biegnie żyła odpromieniowa (v. cephalica). Bruzda ta przedłuża się w kierunku dalszym w bruzdę boczną m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień piersiowy większy

  M. piersiowy większy (ra. pectoralis major), najbardziej powierzchowny z omawianej grupy, jest szeroki, mniej więcej trójkątny, położony w części przedniej klatki piersiowej.

  Przyczepy. Mięsień piersiowy większy rozpoczyna się trzema częściami. Górna, część obojczykowa (pars clavicularis)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie klatki piersiowej

  Mięśnie klatki piersiowej są to pochodne mięśniówki brzusznej tułowia, unerwione przez gałęzie przednie nerwów rdzeniowych. Tworzą one trzy odrębne zespoły: 1) mięśnie powierzchowne, przyczepiające się do kośćca okolicy barku i ramienia, 2) mięśnie głębokie, stanowiące właściwe mięśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt

Do góry