Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Typ oddechowy brzuszny albo przeponowy

  Druga możliwość powiększania jamy klatki piersiowej polega na obniżaniu się przepony. W ruchu tym zawartość jamy brzusznej kieruje się ku przedniej ścianie brzucha i nieco ją uwypukla, głównie powyżej pępka. Ruchy oddechowe przepony dostrzegamy w ruchach przedniej ściany brzucha; mówimy wtedv o...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /3 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typ oddechowy piersiowy

  Podczas spokojnego oddychania żebrowego żebra są podnoszone przez mm. międzyżebrowe zewnętrzne. Jeżeli natomiast zachodzi potrzeba silniejszego uniesienia żeber, lub też jeżeli wdech odbywa się przeciw oporowi, jak np. podczas ssania, jest wymagana większa siła mięśni, a więc nowe mięśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika oddychania

  Istota oddychania polega na usuwaniu z płuc części powietrza zużytego i zastępowaniu go przez powietrze świeże. Podczas spokojnego oddychania ilość ta wynosi przeciętnie pół litra na jeden oddech, a liczba oddechów 16—20 na minutę. Przy większym wysiłku cielesnym lub wpływach psychicznych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsca zmniejszonego oporu przepony

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie przepony

  Na zwłokach położenie przepony jest stałe. Jest to położenie krańcowo wysokie, które w normalnych warunkach za życia nigdy nie zostaje osiągnięte, ponieważ mięśnie nie są nigdy tak rozluźnione ani rozciągnięte jak po śmierci. Płuca zapadają się silnie, gdyż jama klatki piersiowej jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwór żyły głównej

  Otwór żyły głównej (foramen venae cavae) znajduje się w środku ścięgnistym na prawo i do przodu od poprzedniego otworu; zawiera on żyłę główną dolną na jej drodze do prawego przedsionka serca i gałązki brzuszne nerwu przeponowego prawego. Żyła główna dolna jest zrośnięta ze ścięgnistym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwór przełykowy

  Rozwór przełykowy (hiatus esophageus) leży ku górze i przeważnie (57%) nieco na lewo od poprzedniego. Przez otwór ten przechodzi przełyk i pnie nerwu błędnego, zdążające ku żołądkowi. Pień błędny przedni leży na brzegu górnym rozworu przełykowego, tylny na dolnym. Tędy przechodzą również...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwór aortowy przepony

  Rozwór aortowy (hiatus aorticus) leży na wysokości dwunastego kręgu piersiowego między kręgosłupem a obiema odnogami, bardzo nieznacznie na lewo od płaszczyzny pośrodkowej ciała. Oprócz aorty przez rozwór aortowy przechodzi również przewód piersiowy do tyłu i na prawo od aorty. Rozwór aortowy jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne

  Wpływ pojawia się w momencie narodzin. Człowiek rodząc się w określonej rodzinie ma narzuconą przynależność kulturową, scenariusz życia.

  Kultura jest najbardziej widoczna przez 4 mechanizmy wpływów :

  • socjalizacja

  • ustanawianie systemów wartości dużych kryteriów, które określają...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturowy wzór zachowania

  Poprzez obecność kultury człowiek wie jak reagować w doniosłych, ważnych sytuacjach społecznych.

  Każda epoka ma swojego bohatera, każda zbiorowość ma zbiór cech przypisanych autorytetowi. Wmawianie jednostce, że warto być najlepszym, modelowym np. model biznesmena, Matki-Polki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt

Do góry