Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Koncepcja klas społecznych M. Webera

  Twierdził , że dopiero kapitalizm wytworzył rynek, gospodarkę pieniężną oraz komercjalizację życia Społecznego. Cechą charakterystyczną kapitalizmu jest koncentracja własności, miejsc pracy , narzędzi pracy oraz surowców koncentracja w jednym ręku przedsiębiorcy. Ta koncentracja dzieli...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko S. Simona w ujmowaniu klasy

  Zakładał , że klasy są wytworem stosunków społecznych , gospodarczych i sposobów produkcji. Uważał , że dzięki uprzemysłowieniu struktura społeczna ulega przemianom sprzyjającym podziałowi na klasy.

  Przemiany wywołane rozwojem przemysłu dzielą społeczeństwo na dwie klasy: klasę produkcyjną...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój mięśni brzucha

  Właściwa mięśniówka przednio-boczna ściany tułowia dzieli się u ssaków na trzy warstwy. Na klatce piersiowej odróżniamy mm. międzyżebrowe zewrnętrzne, międzyżebrowa wewmętrzne i m. poprzeczny klatki piersiowej. Na brzuchu mamy też trzy warstwy mięśni: skośny zewnętrzny, wewnętrzny i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między ekonomicznym a funkcjonalnym ujęciem klasy społecznej

  Różnią się pod 4 względami :

  1 .genezą klas społecznych,

  2. ocena roli klas społecznych dla całej struktury społecznej,

  3. poglądami na naturę klas społecznych,

  4.ocena moralną nierówności społecznych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE BRZUCHA Uwagi ogólne

  Brzuchem nazywamy tę część tułowia, która od góry jest ograniczona łukami żebrowymi i końcami przednimi obu dolnych żeber oraz brzegiem dolnym dwunastego żebra, od dołu zaś — grzebieniami biodrowymi, bruzdą pachwinową (wytworzoną przez więzadło pachwinowe) i górnym brzegiem kości łonowych. Te...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zróżnicowania społecznego

  Zróżnicowanie społeczne - nadaje każdemu człowiekowi miejsce w świecie. Każdy należy do określonej grupy ze względu na swoje cechy. W pewnym stopniu decyduje o tym człowiek, urodzenie.

  Cechy społeczne różnicują położenie człowieka - 4 podstawowe różnice :

  * psychiczne : zdrowi i chorzy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy dużych grup społecznych

  - składają się z kilkudziesięciu , kilkuset osób ( nie ma ograniczeń ),

  - liczebność uniemożliwia utrzymywanie bezpośrednich styczności,

  - niemożliwość istnienia bezpośrednich stosunków i kontaktów psychicznych,

  - nie wchodzi w skład innych grup społecznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź wewnątrzpiersiowa

  Powięź wewnątrzpiersiowa (fascia endothoracica). Powierzchnia wewnętrzna żeber i mm. międzyżebrowych wewnętrznych jest pokryta delikatną błoną łącznotkankową, powięzią wewnątrzpiersiową, która przechodzi w warstwę tkanki łącznej, pokrywającej powierzchnię górną przepony, jako tzw...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź obojczykowo-piersiowa

  Powięź obojczykowo-piersiowa (fascia clavipectoralis). M. podobojczykowy jest objęty mocną ścięgnistą powięzią (fascia subclavia) która łączy się z okostną obojczyka i jako powięź obojczykowo--piersiowa zstępuje ku dołowi, wypełnia trójkątną powierzchnię między brzegiem dolnym m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź piersiowa

  Powięź piersiowa (fascia pectoralis) składa się z dwóch blaszek, z których blaszka powierzchowna powleka przednią powierzchnię m. piersiowego większego, blaszka głęboka zaś jego powierzchnię tylną. Blaszka powierzchowna przyczepia się u góry do przedniego brzegu obojczyka, gdzie łączy się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt

Do góry