Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pochewka mięśnia prostego brzucha

  Pochewka m. prostego brzucha (vagina m. recti abdominis) składa się z dwóch blaszek ścięgnistych, przedniej i tylnej, które bezpośrednio pokrywają powierzchnię przednią i tylną m. prostego. Blaszki te tworzą rozcięgna obu mm. skośnych i m. poprzecznego. W płaszczyźnie pośrodkowej łączą się one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współdziałanie mięśni brzucha

  Działanie mięśni brzucha jest różnorodne.

  1. Praca ich służy zarówno ustaleniu miednicy oraz kręgosłupa, jak i ich ruchom. W pionowej postawie ciała mięśnie brzucha rozpoczynają ruch zgięcia tułowia do przodu. Następnie jednak zgięcie odbywa się pod wpływem masy ciała i prostownik grzbietu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /3 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy przystosowania społecznego

  - reorientacja psychiczna -jednostka jest zmuszona do zmiany punktu widzenia , do zmian w osobowości , na postrzeganiu siebie na tle innych jednostek umożliwia przejście w stadium tolerancji,

  -akomodacja ( bardziej rozwinięta tolerancja czyli tolcjancja ustępstwa),

  -asymilacja -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy zachodzące między jednostką a grupą

  Procesy między jednostką, a grupą społeczną procesy najczęściej zachodzące w zbiorowościach, grupach społecznych np.

  proces podporządkowania dziecka wobec rodziców, rodziny;

  proces identyfikacji w trakcie współistnienia w grupie;

  proces dominacji nad całą grupą rodzinną;

  proces...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścięgnista przestrzeń lędźwiowa

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje procesów społecznych

  * Interpersonalne - procesy zachodzą w osobowości człowieka, w psychiczne jednostki i wywołujące skutki społeczne. Procesy interpersonalne trwają cale życie człowieka

  * Procesy zachodzące między dwoma jednostkami np. małżeństwu -procesy dostosowywania się i różne jego fazy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko społeczne a proces społeczny

  Procesy społeczne - oznacza, że w społeczeństwie coś się dzieje, są niezależne od człowieka. Możemy mówić zamiennie procesów zjawisku społecznym procesów procesacli społecznych. Zjawisko, to pojedyncze zdarzenie dziejące się z pewną regularnością, to pewne powtarzające się typy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt lędźwiowy

  O trójkącie lędźwiowym (trigonum lumbare) wspominaliśmy już poprzednio .Występuje on mniej więcej w 75% przypadków w postaci trójkątnego pola, którego podstawę tworzy grzebień biodrowy, a oba ramiona: przyśrodkowe — rozcięgno m najszerszego grzbietu, boczne — brzeg tylny m. skośnego zewnętrznego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasowe teorie państwa

  Twórcą był Engels. Państwo jest aparatem przemocy pozostającym na usługach klasy panującej. Dzięki instytucjom przemocy uciska obywateli , którzy nie przestrzegają prawa . Dzięki zinstytucjonalizowanym instytucjom wywiera nacisk na obywatela jest restrykcyjnym zespołem przemocy i nacisku.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień czworoboczny lędźwi

  M. czworoboczny lędźwi (m. ąuadratus lumborum) jest mięśniem spłaszczonym, kształtu czworobocznego, położonym po obu stronach kręgosłupa w odcinku lędźwiowym między grzebieniem biodrowym a dwunastym żebrem. Rozróżnić w nim możemy dwie warstwy włókien, różniące się przebiegiem, w zmienny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt

Do góry