Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fazy rozwojowe nauki o stosunkach międzynarodowych

  Nauka o s. międzynarodowych rozwijała się w trzech fazach .

  W fazie pierwszej - elektyzmu teoriopolitycznego badana rzeczywistość jest po prostu rejestrowana .

  W fazie drugiej – heterogenizmu – powstają zalążki ogólnej teorii, a wiele nauk szczegółowych zaczyna integrować się wokół niej .

  W...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka o stosunkach międzynarodowych - powstanie, przedmiot i zakres badań

  Nauka o stosunkach międzynarodowych wyodrębniła się w 1919r. z nauk politycznych , ponieważ jej przedmiotem badawczym są zdecentralizowane stosunki polityczne, w przeciwieństwie do politologii zajmującej się funkcjonowaniem systemów scentralizowanych. .

  Za podstawowy cel nauki o stosunkach...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy i rodzaje stosunków międzynarodowych

  Formy stosunków międzynarodowych:

  dyplomatyczne misje specjalne – doraźne , krótkotrwałe,

  stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne- poselstwa , ambasady,

  konferencje międzynarodowe - są wykorzystywane w stosunkach wielostronnych , do regulowania problemów na płaszczyźnie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy szczególne nauki o stosunkach międzynarodowych

  Przedmiotem badawczym jest badanie struktury , funkcji i rozwoju systemów międzynarodowych.

  Metody badawcze ;

  I – tradycyjne :

  historyczna – rekonstrukcja przeszłych stosunków międzynarodowych,

  prawnicza – analiza obowiązujących norm prawnych,

  II - nowoczesne :

  systemowa –...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka o stosunkach międzynarodowych

  Teoretyczną część nauki o stosunkach międzynarodowych stanowi teoria stosunków międzynarodowych – internacjologia.

  Teoria stosunków międzynarodowych to usystematyzowany treściowo i formalnie system warunkowo sformułowanych twierdzeń wyjaśniających , które odnoszą się do funkcjonowania i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i specyfika stosunków międzynarodowych

  Stosunki międzynarodowe to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym.

  Trzy elementy ;

  podmiotem są suwerenne państwa i uczestnicy niesuwerenni,

  przedmiotem są działania wykraczające poza granice jednego państwa,

  środowisko poliarchiczne jest...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EQUAL

  Charakterystyka

  EQUAL - to jedna z inicjatywy wspólnotowych wspierająca transnarodową politykę służącą promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

  Najważniejsze kwestie , w których rozwija się Inicjatywa EQUAL :

  Wpływ na efektywność...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /2 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pępek

  Pępek (umbilicus). W obrębie kresy białej znajduje się pierścieniowata przerwa całej warstwy ścięgnistej, którą wypełnia pępek. Pępek jest to blizna po pępowinie — pierwotnym połączeniu ściany brzusznej z łożyskiem. Leży on w linii pośrodkowej poniżej środka między wyrostkiem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kresa biała

  Kresa biała (linea alba) jest to silne pasmo łącznotkankowe, które leży w płaszczyźnie pośrodkowej między mm. prostymi i przyczepia się u góry do wyrostka mieczykowatego, u dołu — do spojenia łonowego. Poszerza się ono stopniowo od góry do pępka; w okolicy pępka jest mniej więcej dwa razy szersze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka przednia brzucha

  Blaszka przednia (lamina anterior) pokiywa całą przednią powierzchnię m. prostego i jak poprzednio zaznaczono, jest ściśle zrośnięta ze smugami ścięgnistymi. U góry blaszka przednia jest cienka i jest miejscem przyczepu dla części brzusznej m. piersiowego większego; ku dołowi staje się grubsza. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt

Do góry