Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Państwo jako podstawowy uczestnik stosunków md.

  Najważniejszy element systemu md. wewnętrznego jest wewnątrzpaństwowy system społeczny, środowiskiem są inne państwa. Państwo to podstawowy uczestnik gdyż:

  jest to najwyżej zorganizowana grupa społeczna, podlegają mu inne.

  Najbardziej wpływowa i dynamiczna jednostka dotychczasowych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów cechy głównych uczestników stosunków md.

  1.Podmiotem pierwotnym jest naród.

  2.Podmiotem wtórnym powstałym w wyniku kształtowania państw jest państwo, organizacje md., które dzielą się na organizacje rządowe i pozarządowe (Bank Światowy), i transnarodowe (Green Peace), organizacje społeczne, ruchy partyzanckie, Stolica Apostolska. Świat...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnik stosunków międzynarodowych: istota i główne wyznaczniki

  Uczestnikiem jest każda formalna zorganizowana grupa społeczna, która w swych zachowaniach i skutkach tego zachowania wychodzi poza granicę państwa narodowego, oraz posiada określony stopień samodzielności a jej działanie wywołuje określone konsekwencje.

  Istotą jest też wola do działania aby być...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota podmiotowości prawnomiędzynarodowej

  Oznacza iż każdy podmiot prawa md. jest uczestnikiem stosunków md. i równocześnie, że niektórzy uczestnicy tych stosunków nie chcą i nie muszą być podmiotem tego prawa. Odnosi się ta podmiotowość przede wszystkim do państw i składa się ze zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i pojęcie podmiotowości politycznej w nauce o SM

  Oznacza zdolność do świadomego działania md., którego celem jest zaspokojenie własnych potrzeb podmiotu. Atrybuty: świadomość podmiotu, zdolność podmiotu do prowadzenia stałych działań kształtujących stosunki md. racjonalnie i niezależnie, także jej skutków, realna rzadkości wpływania na...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik technologiczny

  Myśl naukowo-techniczna, nowoczesny przemysł, handel md. i walutowy. Państwa dysponujące potencjałem materialnym wyższością techniki mogą wpływać i oddziaływać w istotny sposób na ekonomikę państw mniejszych.

  Państwa mogą oddziaływać na inne stosując embarga, tworzyć organizacje md...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goodwill

  Definicja

  Goodwill (renoma, reputacja; wartość renomy, reputacji; nadwartość; ang. goodwill, niem. Geschaftswert) - nadwyżka zyskowności danego przedsiębiorstwa nad średnią zdolnością generowania zysków podmiotów z danej branży. Jest to jeden z elementów wchodzących w skład pozycji bilansowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goodwill

  Definicja

  Goodwill (renoma, reputacja; wartość renomy, reputacji; nadwartość; ang. goodwill, niem. Geschaftswert) - nadwyżka zyskowności danego przedsiębiorstwa nad średnią zdolnością generowania zysków podmiotów z danej branży. Jest to jeden z elementów wchodzących w skład pozycji bilansowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goodwill

  Definicja

  Goodwill (renoma, reputacja; wartość renomy, reputacji; nadwartość; ang. goodwill, niem. Geschaftswert) - nadwyżka zyskowności danego przedsiębiorstwa nad średnią zdolnością generowania zysków podmiotów z danej branży. Jest to jeden z elementów wchodzących w skład pozycji bilansowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Hagnera-Wenga

  Charakterystyka

  Jest to metoda porównawcza, którą opracowali zachodnio-niemieccy autorzy Hagner i Weng na początku lat pięćdziesiątych i później spopularyzowaną metodę analityczno- rangową wartościowania pracy.(J.Kordaszewski,"Kwalifikowanie pracy robotników przemysłowych", PGW Warszawa 1960)

  U...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /2 427

  praca w formacie txt

Do góry